DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819669
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 209
  • Trong tháng: 77050
  • Trong năm: 2351002
Trang chủ

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư ( 10:15 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

30.1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp/gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin về dự án đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về dự án đầu tư cho nhà đầu tư.

30.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua đường bưu điện.

30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cung cấp thông tin

3.2. Số lượng: 01 bộ

30.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

30.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                             

30.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

30.7. Kết quả: Văn bản cung cấp thông tin về dự án đầu tư.

30.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Không

30.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

30.11. Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Các tin khác