DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819486
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 26
  • Trong tháng: 76867
  • Trong năm: 2350819
Trang chủ

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư ( 10:17 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

31.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư.

Bước 3:Trả kết quả cho nhà đầu tư

31.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ gồm:

- Tên và địa chỉ của nhà đầu tư;

- Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có);

- Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm b Khoản này;

- Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư.

3.2. Số lượng: 01 bộ

31.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

31.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                            

31.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

31.7. Kết quả: Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư

31.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

31.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Không

31.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

31.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

Các tin khác