DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830318
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3518
  • Trong tuần: 10858
  • Trong tháng: 87699
  • Trong năm: 2361651
Trang chủ

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài ( 10:20 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

32.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết)

Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc đáp ứng

Thời gian trả kết quả:

- Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 - Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.

32.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

32.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

32.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.

32.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

32.7. Kết quả: Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

32.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

32.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

 Theo mẫu I.4- Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông tư số 16/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đàu tư tại Việt  Nam.

32.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

32.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các tin khác