DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29829990
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 3190
  • Trong tuần: 10530
  • Trong tháng: 87371
  • Trong năm: 2361323
Trang chủ

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) ( 10:24 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về nội dung hồ sơ hoặc tổ chức hội nghị thẩm định (nếu cần thiết).

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  lập báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khoản viện trợ.

Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Bước 5:Trả kết quả cho Chủ khoản viện trợ PCPNN.

2.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản trình phê duyệt của cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) đối với khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án).

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao cần được chứng thực để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản.

b) Số lượng: 08 (bộ), trong đó có 01 bộ gốc

2. 4. Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc.

2.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                              

2.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.7. Kết quả: Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN của Chủ tịch UBND tỉnh.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Phụ lục 1C- Nội dung văn kiện chương trình sử dụng vốn viện trợ PCPNN.

2.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý:

-  Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

- Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

  -  Quyết định 497/2014/QĐ - UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Các tin khác