DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819580
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 120
  • Trong tháng: 76961
  • Trong năm: 2350913
Trang chủ

Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ( 10:29 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

1.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan;

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục tài trợ;

Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ;

Bước 5: Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị.

1.2. - Cách thức thực hiện:

Cơ quan, đơn vị nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị tài trợ của cơ quan, đơn vị;

- Đề xuất chương trình, dự án được lập bằng hai thứ tiếng (Việt và Anh);

- Đề cương chương trình, dự án được lập bằng hai thứ tiếng (Việt và Anh);

-  Văn bản, tài liệu về khả năng thu xếp nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ bao gồm một trong những tài liệu sau đây:

+) Văn bản, tài liệu về các chương trình hợp tác phát triển, chiến lược hợp tác quốc gia của nhà tài trợ, trong đó chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án có trong danh mục xem xét tài trợ;

+) Các văn bản thoả thuận về khả năng tài trợ ký giữa các cơ quan, tổ chức Việt Nam và đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ;

+) Công thư của nhà tài trợ thông báo cho các cơ quan, tổ chức Việt Nam về cam kết tài trợ hoặc khả năng tài trợ.

Các văn bản, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)

1.4.  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 23ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị của cơ quan,tổ chức.

1.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

1.7. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ

1.8. - Lệ phí:  Không.

1.9. Đề cương chương trình, dự án (Ban hành kèm Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).

1.10. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Được quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2013/NĐ-CP, cụ thể là Cơ quan chủ quản phê duyệt danh mục tài trợ đối với các trường hợp khôngthuộc phạm vi sau:

- Các chương trình, dự án có sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi; viện trợ phi dự án có sử dụng vốn vay ODA;

- Các chương trình, dự án ô; các chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; các chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo;

- Các khoản ODA viện trợ không hoàn lại có quy mô vốn tài trợ tương đương từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên;

- Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình, dự án vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi;

- Viện trợ mua sắm hàng hóa thuộc diện quản lý của Nhà nước.

1.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Thông tư số 01/2014/TT-BKH ngày 9/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ.

 

Các tin khác