DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819465
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 5
  • Trong tháng: 76846
  • Trong năm: 2350798
Trang chủ

Thủ tục xác nhận chuyên gia ( 10:55 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

9.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị xác nhận chuyên gia tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh xác nhận chuyên gia;

Bước 3: UBND tỉnh có văn bản xác nhận chuyên gia theo mẫu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.

9.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận chuyên gia của Chủ dự án;

- Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia;

- Bản sao hộ chiếu (có chứng thực) của chuyên gia và các thành viên trong gia đình chuyên gia, trong đó có trang thị thực nhập cảnh Việt Nam (nếu có) và trang đóng dấu xuất nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh;

- Bản gốc hoặc bản sao (có chứng thực) các tài liệu sau: (i) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (cá nhân hoặc nhóm chuyên gia); (ii) Tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm phần danh sách tư vấn);

- Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản sao hợp đồng tư vấn của chuyên gia (cá nhân hoặc Nhóm chuyên gia) ký với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

9.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 làm việc kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Các chủ dự án của các chương trình, dự án ODA có chuyên gia nước ngoài làm việc và cần xác nhận chuyên gia).

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài theo mẫu.

9.8. Lệ phí: Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA;

- Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác