DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697172
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2633
  • Trong tuần: 9017
  • Trong tháng: 420570
  • Trong năm: 2228505
Trang chủ

Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020 ( 14:28 | 24/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang và Sở Tài nguyên& Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020.

   Mục đích của chương trình nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động từ mỗi cá nhân, gia đình đến các khu dân cư trong toàn tỉnh. Vận động nhân dân duy trì thường xuyên các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống, môi trường lao động; bảo vệ hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của tỉnh và chủ động hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng xã hội hóa.

   Nội dung triển khai tập trung vào đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động tất cả các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, bằng hành động cụ thể hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Phát hiện, phản ánh, tố giác tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường dân cư. Phát huy quyền làm chủ, ý thức tự giác, tích cực của người dân trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các khu dân cư, địa bàn các thôn, xóm. Thực hiện xã hội hóa, đa dạng các hình thức, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, cây bóng mát tại các trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang, đường giao thông nông thôn,…Vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, tự giác thu gom, xử lý rác thải, nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, không làm ô nhiễm nguồn nước và môi trường khu dân cư.

   Cụ thể hóa các tiêu chí về nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các hương ước, quy ước của khu dân cư; gắn các hoạt động bảo vệ môi trường với thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gắn công tác bảo vệ môi trường với phát triển bền vững, góp phần động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại các vùng nông thôn. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác bảo vệ môi trường; đưa công tác bảo vệ môi trường ở các khu dân cư, các địa bàn thôn, xóm vào tiêu chuẩn bình xét “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” nhằm xây dựng môi trường đô thị và nông thôn mới “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở TN&MT thống nhất xây dựng kế hoạch hàng năm; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Phòng TN&MT huyện, thành phố phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình đến từng khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh./.

Theo bacgiang.gov.vn