DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28029548
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 973
  • Trong tuần: 973
  • Trong tháng: 560881
  • Trong năm: 560881
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 06 năm 2016 ( 14:43 | 23/06/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt không có phát sinh mới.

Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 02 dự án với giá trị đầu tư khoảng 1.215 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT đối với 78 gói thầu với giá trị 360,56 tỷ đồng, trong đó có 18 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 16 gói chào hàng cạnh tranh và 34 gói chỉ định thầu và 10 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (có biểu số 01 kèm theo).

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 261 gói thầu với giá trị 1.148,8 tỷ đồng, trong đó  có 61 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói đấu thầu rộng rãi quốc tế, 67 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 113 gói chỉ định thầu và 19 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 62 gói thầu với giá trị 432,2 tỷ đồng, trong đó có 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 06 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 54 gói chỉ định thầu (có biểu số 02 kèm theo)

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 146 gói thầu với giá trị 1.390 tỷ đồng, trong đó có 13 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 06 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 125 gói chỉ định thầu.

3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Giám sát tổng thể đầu tư các công trình do UBND huyện Sơn Động làm chủ đầu tư và Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Quyết định đầu tư năm 2015; kiểm tra hoạt động đấu thầu đối với 09 công trình do Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Quyết định đầu tư.

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu số 1, gói thầu xây dựng tuyến đường từ khu số 1 đến nhà thể thao Xương Giang thuộc dự án Khu số 1 Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu số 2 thuộc Khu số 2 Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang

dự án

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu Xây dựng HTKT nhà thể thao Xương Giang, thành phố Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu mua sắm lò đốt rác;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu số 21, 22 thuộc dự án Cải tạo nâng cấp bệnh viện lao và bệnh phổi 250 giường tỉnh Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC-DT xây dựng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu mua sắm tài sản của Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT công trình Nâng cao năng lực PCCC rừng và xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT các gói thầu số 03,04,05 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp khối thể thao Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, hạng mục trung tâm hành chính công;

- Tham gia ý kiến HSYC gói thầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ khoa dịch vụ y tế và HSMT gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2016;

- Tham gia ý kiến HSMT các gói thầu xây lắp số 4.2,4.4,4.5,4.6 thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC dự toán dự án đường vào trung tâm xã Bồng Am, huyện Sơn Động;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT dự án trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía Bắc Khu CN Song Khê-Nội Hoàng

Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 47 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan soạn thảo quy định thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Tiếp tục tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành và các đơn vị chỉnh sửa hoàn thiện, tham mưu sửa đổi Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP;

- Tham mưu chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp đường 299B, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (đoạn từ Km4+500-Km6+669,9);

- Tham gia ý kiến hồ sơ đề xuất dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ B1, phường Trần Nguyên Hãn;

- Tham mưu gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài Nguyên và Môi trường BG;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác.

Nguồn: Phòng TĐ&GSĐT