DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28029556
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 981
  • Trong tuần: 981
  • Trong tháng: 560889
  • Trong năm: 560889
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 07 năm 2016 ( 15:14 | 21/07/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

   Trong tháng đã thẩm định 01 đề xuất dự án: Xây dựng khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với giá trị 190,4 tỷ đồng

   Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án đầu tư và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.405,4 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

   Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 11 gói thầu với giá trị 68,3 tỷ đồng, trong đó có 03 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 04 gói chào hàng cạnh tranh và 04 gói chỉ định thầu (có biểu số 01 kèm theo).

   Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 272 gói thầu với giá trị 1.217,1 tỷ đồng, trong đó  có 64 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói đấu thầu rộng rãi quốc tế, 71 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 117 gói chỉ định thầu và 19 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

   Trong tháng thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt 01 dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2016 với giá trị 3,8 tỷ đồng.

   Tính từ đầu năm đã thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt 01 dự án với giá trị 3,8 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

   Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 79 gói thầu với giá trị 39,4 tỷ đồng, trong đó có 05 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 72 gói chỉ định thầu 

   Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 225 gói thầu với giá trị 1.429,4 tỷ đồng, trong đó có 18 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 197 gói chỉ định thầu.

3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Giám sát đầu tư và kiểm tra hoạt động đấu thầu dự án Nâng cấp trường trung cấp VH-TT-Du lịch Bắc Giang;

- Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra công tác đấu thầu đối với 03 dự án: Xây dựng Cầu Lãn Chè; dự án Sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung rãnh thoát nước đường Mục – Đèo kiếm; dự án Sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung rãnh thoát nước đường tỉnh 291 (đoạn Km0-Km17) tỉnh Bắc Giang;

- Thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra công tác đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phía Bắc KCN Song Khê – Nội Hoàng.

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu số 01 Xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp nhà làm việc hạt kiểm lâm huyện Lạng Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT của 04 gói thầu lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu tư vấn Khảo sát, lập thiết kế BVTC – DT công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá – Lam Cốt đến hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa);

- Tham gia ý kiến HSYC chào hàng gói thầu Sửa chữa thiết bị y tế năm 2016 của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu số 03 thuộc công trình Sửa chữa nâng cấp hạ tầng giao thông và sơn hàng rào xung quanh trụ sở làm việc của HĐND – UBND tỉnh;

- Tham gia ý kiến HSMT đối với 03 gói thầu thuộc dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu số 02: tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – DT xây dựng tuyến đường Trần Quang Khải và gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – DT xây dựng tuyến đường vành đai Đông Bắc;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà thể thao Xương Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư y tế, hóa chất không trúng thầu năm 2015 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – DT hạng mục cải tạo, thu gom hệ thống nước mưa thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MeKong;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu số 19 Hệ thống điện nhẹ, khí y tế thuộc dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa 150 giường thành phố BG;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu số 49,50,51 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu cắm cọc đất của đường bộ và mốc lộ giới trên 18 tuyến đường tỉnh;

- Tham gia ý kiến HSMT gói thầu xây dựng hạng mục sân vườn, nội thất đền thờ liệt sỹ huyện Yên Thế;

   Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 70 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tiếp tục tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành và các đơn vị chỉnh sửa hoàn thiện, tham mưu sửa đổi Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

 - Báo cáo Tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị định số 130/2013/NĐ-CP và Quyết định 39/2008/QĐ-TTg;

- Tham gia ý kiến thẩm định lại dự án ĐTXD công trình Khoa dân tộc Nội trú trường CĐ Nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ phát triển đô thị của Ban chỉ đạo phát triển đô thị tỉnh;

- Tham gia ý kiến dự thảo thông tư quy định chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ - Thực hiện một số công việc đột xuất khác.

Nguồn: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư