DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30182455
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 4926
  • Trong tuần: 4926
  • Trong tháng: 439836
  • Trong năm: 2713788
Trang chủ

Tham gia dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh ( 09:49 | 08/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng dự thảo thay thế Quyết định 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

   Ý kiến tham gia gửi bằng vãn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/8/2016 và thư điện tử theo địa chỉ: quyethv_skhdt@bacgiang.gov.vn để tiếp thu, tổng hợp trình thẩm định và báo cáo UBND tỉnh.

   (Tải dự thảo tại file đính kèm)

Nguồn: Phòng ĐT, TĐ&GSĐT