DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830010
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3210
  • Trong tuần: 10550
  • Trong tháng: 87391
  • Trong năm: 2361343
Trang chủ

Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý) ( 14:49 | 09/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

1.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, các dự án thuộc chương trình đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư), nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu  tư.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển qua lãnh đạo xử lý và phân công giải quyết. Sau khi được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ đầu tư hoàn chỉnh lại theo ý kiến thẩm định (nếu phải chỉnh sửa, bổ sung) và gửi lại Hội đồng thẩm định (thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư). Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bước 3: Trả kết quả cho chủ đầu tư và chuyển hồ sơtrình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

1.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở KH&ĐT

1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án;

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A;

- Báo cáo thẩm định nội bộ;

- Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan có thẩm quyền;

- Lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với dự án khẩn cấp);

- Các tài liệu liên quan khác.

(Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 136/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chính phủ).

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

1.4.Thời hạn giải quyết: Không quá45 ngày.

1.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

1.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định.

1.8.Phí, lệ phí (nếu có) : Không.

1.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Quyết định 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ  Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Căn cứ Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu, tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở KH&ĐT.