DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819454
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 2972
  • Trong tuần: 18198
  • Trong tháng: 76835
  • Trong năm: 2350787
Trang chủ

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC ( 10:13 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

27.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hanh cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Bước 3:Trả kết quả cho Nhà đầu tư.

27.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

27.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

b) Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

d) Bản sao hợp đồng BCC.

e) Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..).

27.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

27.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày

27.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                         

27.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

27.7. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độngvăn phòng điều hành.

27.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

27.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Mẫu I.5-Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hànhtheo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt  Nam.

27.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

27.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các tin khác