DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28115454
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1504
  • Trong tuần: 6857
  • Trong tháng: 646787
  • Trong năm: 646787
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 08 năm 2016 ( 14:48 | 16/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới

Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án đầu tư và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.405,4 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

   Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 65 gói thầu với giá trị 487,2 tỷ đồng, trong đó có 22 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 04 gói chào hàng cạnh tranh, 03 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và 36 gói chỉ định thầu 

   Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 337 gói thầu với giá trị 1.704,3 tỷ đồng, trong đó  có 86 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói đấu thầu rộng rãi quốc tế, 75 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 153 gói chỉ định thầu và 22 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

   Trong tháng không có phát sinh mới

   Tính từ đầu năm đã thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt 01 dự án với giá trị 3,8 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

   Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 27 gói thầu với giá trị 12,8 tỷ đồng, trong đó có 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 26 gói chỉ định thầu 

   Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 252 gói thầu với giá trị 1.442,2 tỷ đồng, trong đó có 19 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 223 gói chỉ định thầu.

3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Thực hiện Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu dự án Nâng cấp đê Tả Cầu Ba Tổng đoạn K0-K13+500 và đê Hữu Thương Ba Tổng từ K0-K14+100 huyện Yên Dũng

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

- Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 18 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư (có phụ lục số 3 kèm theo).

- Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 88 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tiếp tục tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành và các đơn vị chỉnh sửa hoàn thiện, tham mưu sửa đổi Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung giải quyết kiến nghị kết quả đấu thầu gói thầu số 2 Mua lò đốt rác thuộc dự án Mua sắm lò đốt rác thuộc dự án Mua sắm lò đốt rác và phương tiện vận chuyển rác năm 2015;

- Tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang tỷ lệ 1/500;

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/02/2015 và đề xuất các mô hình đầu tư, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ công;

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6 Xây lắp công trình thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng  Xương Giang;

- Tham mưu đề xuất nâng công suất trạm xử lý nước thải thành phố Bắc Giang;

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đường cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng sông Thương, sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án ĐTXD công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành;

- Tham gia ý kiến thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư số 2, làn 2 QL31 TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam;

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh dự án xử lý môi trường xã Vân Hà, huyện Việt Yên.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác.

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT