DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995450
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 5196
  • Trong tháng: 252831
  • Trong năm: 2526783
Trang chủ

Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 ( 15:02 | 16/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.

   Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giai đoạn 2016- 2020 đạt khoảng 230 nghìn tỷ đồng.

   Mục tiêu cụ thể, phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020, phấn đấu thu hút vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 103.000 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện dự án của các doanh nghiệp trong nước đạt 63.000 tỷ đồng (bao gồm cả các dự án PPP); vốn đầu tư thực hiện dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 40.000 tỷ đồng.

   Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm: Tăng cường xúc tiến các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, doanh nghiệp phụ trợ; khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần từ gia công sang sản xuất; lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín đầu tư phát triển thị trường tài chính; đồng thời, chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng ngành kinh tế và địa phương.

   Để đạt mục tiêu, thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, tài chính... Phát huy vai trò của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.

   Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp. Hoàn thiện xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp đang hoạt động; đầu tư xây dựng mới Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình (huyện Hiệp Hòa) và Khu công nghiệp tại xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) theo quy hoạch; ưu tiên bố trí ngân sách hoàn thiện hạ tầng một số cụm công nghiệp có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Gắn đầu tư hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội cần thiết tại các Khu công nghiệp,

   Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên (2 lần/năm) giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành với các nhà đầu tư, để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

  Tiếp tục thực hiện tốt công tác ngoại giao kinh tế, gắn các hoạt động ngoại giao với các hoạt động hợp tác kinh tế nhằm tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trương đầu tư của tỉnh. Qua đó, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư.

Theo bacgiang.gov.vn