DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28158920
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1610
  • Trong tuần: 9491
  • Trong tháng: 690253
  • Trong năm: 690253
Trang chủ

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu ( 14:00 | 23/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 
Ngày 22/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hànhThông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.
Theo đó, quy định giám sát, theo dõi đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các nội dung sau:
- Căn cứ pháp lý lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu và việc tuân thủ các mẫu hồ sơ theo quy định;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ, thời điểm đóng thầu, mở thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất;
- Đánh giá chất lượng báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất, việc tuân thủ mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ và các nội dung thương thảo trong hợp đồng;
- Chất lượng báo cáo thẩm định, việc tuân thủ mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, tính đầy đủ của hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hoàn thiện hợp đồng, nội dung hợp đồng ký kết và việc tuân thủ căn cứ pháp lý trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
Chi tiết Thông tư tải file đính kèm./.
N.T