DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29814074
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 12818
  • Trong tháng: 71455
  • Trong năm: 2345407
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016 tỉnh Bắc Giang ( 16:26 | 30/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,0% so với tháng 7, tăng 28,9% so với tháng 8/2015; chỉ số cộng dồn 8 tháng tăng 18,0% so với cùng kỳ([1])(8 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,6% so với 8 tháng năm 2014). Bên cạnh cácngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất như: may mặc, điện tử, hóa chất... sản xuất ổn định, đóng góp lớn vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh([2]); còn một số ngành sản xuất nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhất là về chi phí nguyên vật liệu, sức cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm, sản lượng đạt thấp hơn so với cùng kỳ([3]).

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 8 tháng ước đạt 44.405 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ, bằng 65% so kế hoạch([4]), trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 3.385 tỷ đồng, tăng 30,2%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 9.285 tỷ đồng, tăng 13,0%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 31.735 tỷ đồng, tăng 26,1%.

1.2. Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ 3 cơn bão và nhiều đợt mưa, lũ kéo dài. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các phương án phòng, chống, kịp thời khắc phục hậu quả, do vậy sản xuất nhìn chung đảm bảo tiến độ; đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa đạt 66.636 ha, bằng 94% kế hoạch, trong đó diện tích lúa đạt 56.774 ha, bằng 98,0% kế hoạch([5]). Đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 130-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn([6]).

Đàn vật nuôi trong tỉnh ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra([7]). Sảnlượng khai thác thủy sản ước đạt 22.960 tấn, bằng 74,1% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 7.396 ha rừng tập trung, vượt 48,0% kế hoạch.

* Tình hình thiệt hại do mưa, bão

Trong tháng 8, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài và cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa kéo dài trên diện rộng làm ngập úng là 1.118 ha lúa và hoa màu (một số địa phương có diện tích bị ngập lớn như: Lục Nam trên 440 ha, Việt Yên trên 100 ha, Yên Dũng 240 ha, Hiệp Hòa 200 ha…).

Mưa lớn cùng lũ trong cơn bão số 3 đã làm chết 2 người, sập 2 nhà cấp 4, 8 ngôi nhà bị tốc mái, 2 nhà bị sạt, đường tỉnh 291 đoạn xã Yên Định đi Tuấn Mậu bị sạt mái taluy dương, giao thông bị chia cắt, nhiều trụ sở cơ quan, trường học bị đổ tường rào, nhiều phòng bị tốc mái, một số đoạn đê bị lở …

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các phương án phòng chống úng ngập, lũ quét sạt lở đất, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế được những thiệt hại do mưa lũ gây ra; huy động kinh phí và tham gia khắc phục hậu quả do, mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người chế và nhà bị hư hỏng. Hiện nay các hộ dân phải di dời đã trở về nhà an toàn; giao thông được đảm bảo thông suốt; hệ thống các công trình thủy lợi, hồ đập an toàn; các sự cố khác đang được khẩn trương khắc phục.

1.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 8 ước đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng 7; 8 tháng ước đạt 12.405 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, bằng 65,3% so kế hoạch([8]).

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 310 triệu USD, tăng 4,9% so với tháng 7; 8 tháng ước đạt 2.020 triệu USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ, bằng 69,6% so kế hoạch([9]), trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước đạt 380 triệu USD, tăng 6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.640 triệu USD, tăng 43,5%. Kim ngach nhập khẩu tháng 8 ước đạt 320 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 7; 8 tháng ước đạt 2.100 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ, bằng 71,3% so kế hoạch.

Ước đến 31/8/2016, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 30.500 tỷ đồng, tăng 2,5% so với 31/7/2017, tăng 24,7% so với 31/12/2015; dư nợ tín dụng đạt 28.200 tỷ đồng, tăng 1,4% so với 31/7/2016([10]), tăng 9,8% so với 31/12/2015;nợ xấulà 280 tỷ đồng chiếm 0,99%tổng dư nợ, giảm 0,28% so với thời điểm 31/12/2015.

1.4. Thu ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển

Tiếp tụctriển khai nhiều biện pháp tăng thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế([11]). Tổng thu ngân sách nội địa tháng 8ước đạt 180tỷ đồng, 8tháng ước đạt 2.360tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, bằng 78,7% dự toán([12])(cùng kỳ đạt 80,7% dự toán). Thu ngân sách không tính tiền đấu giá quyền sử dụng đất 8tháng ước đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, đạt 61,2% dự toán (cùng kỳ đạt 68,0% dự toán).

UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương.

Kế hoạch đầu tư công đến nay đạt 3.157 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý là 2.965 tỷ đồng, vốn bộ, ngành TW là 192 tỷ đồng). Ước đến 31/8/2016, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 1.590 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch; giá trị giải ngân ước đạt 1.416tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch(trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý giá trị khối lượng thực hiện đạt 50,9%, giải ngân đạt 45,4% kế hoạch),giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đều thấp hơn cùng kỳ([13]).

Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực. Tháng 8 đã thu hút được 12 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 1.687 tỷ đồng, 05 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 103,1triệu USD; có 40 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký đạt 800 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay đã thu hút được 120 dự án đầu tư, trong đó có trong đó có 87 dự án đầu tư trong nước, tăng 10 dự án, vốn đăng ký đạt trên 11.425tỷ đồng, tăng 9.415 tỷ đồngvà 33 dự án đầu tư nước ngoài (giảm 02 dự án), vốn đăng ký 353 triệu USD, tăng 179 triệu USD so với cùng kỳ; có 528 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 31,6%, vốn đăng ký trên 8.645 tỷ đồng, gấp 5,8lần so với vốn của các doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao([14]).

1.6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất([15]); đánh giá chất lượng môi trường nước khu vực các trạm, nhà máy cung cấp nước sinh hoạt; thống kê, khảo sát, phân loại đánh giá mức độ ảnh hưởng nguồn thải từ các cơ sở thuộc doanh nghiệp ngoài và trong các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ, thương mại; thống kê phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường ở các bãi chôn lấp, lò đốt rác thải trên địa bàn tỉnh… đề ra các biện pháp xử lý. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và hoạt động khai thác trái phép khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh([16]).

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục và đào tạo

Đã chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học học 2015-2016. Hoàn thành việc xét tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017 đúng quy chế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học,tuyển dụng, bố trí, sắp xếp và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũcán bộ quản lý, giáo viên,chuẩnbị tốt các điều kiện cho khai giảngchonăm học mới 2016-2017.

Tổ chức chấm phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia; thực hiện trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ học bạ cho thí sinh; tư vấn, hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyểnvào Đại học, Cao đẳng theo quy định.Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, trẻ em; tổ chức thành công Trại hè Hùng Vương lần thứ XII tại Bắc Giang; tiếp tục tham gia các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 9 năm 2016([17])

2.2. Công tác văn hóa, thông tin; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác thông tin tuyên truyền tập trung tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng các cấp; chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa; Ngày vì nạn nhân chất động da cam.... Bên cạnh đó nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ trong toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân([18]).

Công tác y tế tập trung cao phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh dễ phát sinh trong mùa hè, mùa mưa bão; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm([19]); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế... Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh truyền nhiểm có xu hướng giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2015; tuy nhiên ghi nhận 2 trường hợp mắc và tử vong do dại.

2.3. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thực hiện trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức các đoàn thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng người có công nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, liệt sỹ([20]).

Tập trung kiểm tra, rà soát các điều kiệm đảm bảo hoạt động dạy nghề trên địa bàn([21]); đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao đông mất việc([22]). Chỉ đạo các ngành thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

3. Lĩnh vực nội chính

3.1. Công tác cải cách hành chính                       

UBND tỉnh đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ban hành chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nội vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chuẩn bị các điều kiện sớm đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang vào hoạt động (dự kiến đầu tháng 9); tiếp tục nhân rộngphần mềmdùng chunghỗ trợ hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã.Chỉ số CCHC (Par index)  năm 2015 tỉnh Bắc Giang đạt 88,51 điểm, tăng 3,11 điểm so với năm 2014, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phố (tăng 01 bậc), đứng đầu các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng,chống tham nhũng

Trong tháng, toàn tỉnh tổ chức tiếp 533 lượt người đến đề nghị giải quyết 437 vụ việc; tiếp nhận 541 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong tháng là 456 đơn. Đã giải quyết xong 226 đơn, đạt tỷ lệ 49,6%. Nhìn chung tình hình khiếu khại tố cáo trên địa bàn diễn ra bình thường; công tác tiếp dân được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn 03 đoàn khiếu nại đông người với 03 lượt lên cổng trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh([23]).

Các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị theo kế hoạch và thanh tra đột xuất([24]).

3.3. Công tác quốc phòng, an ninh

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo thực hiện tốt. Lực lượng quân đội, công an đã đã phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương trong việc ứng phó, khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 1, số 2 và số 3; qua đó đã hạn chế được thiện hại, ổn định an ninh trật tự; kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Trong tháng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ cho huyện Lục Ngạn diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; huyện Việt Yên diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016; chỉ đạo các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang diễn tập PCLB-TKCN cho 04 xã theo kế hoạch.Công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016 tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch([25]).

3.4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tập trung tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đối với xe đạp điện, xe máy điện năm học 2016-2017; tuyên truyền xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020; xử phạt vi phạm giao thông theo quy định mới tạiNghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ...; đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện([26]).

Trong tháng 8 năm 2016(từ ngày 16/7/2016 đến ngày 15/8/2016): Toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, làm bị thương 9 người. So sánh với cùng kỳ năm 2015: giảm 8 vụ (40%); số người chết bằng cùng kỳ, số người bị thương giảm 7 người (43,75%)([27]).

Tóm lại,kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 8 và 8 tháng năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; dư nợ tín dụng, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao; an sinh xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông được kiềm chế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo....

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, còn nhiều doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động; thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất kinh doanh nhất là trong sản xuất nông nghiệp; còn 7/15 khoản thu ngân sách nhà nước đạt thấp hơn cùng kỳ; khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, vi phạm Pháp lệnh về đê điều diễn biến phức tạp([28])...

Phòng THQH


[1]Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,0%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%, ngành công nghiệp khai khoáng bằng 93,1%.

[2]Một số ngành có mức tăng trưởng khá như: may mặc tăng 16,5%; hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 40,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 22,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic chỉ số sản xuất tăng 56,9% so với cùng kỳ…

[3]Cụ thể, ngành khai thác quặng kim loại bằng 83,6%, sản xuất các loại từ bánh bột bằng 48,4%, sản xuất kim loại bằng 33,3%  so với cùng kỳ….

[4]Giá trị sản xuất 8 tháng năm 2015 đạt 35.975 tỷ đồng, bằng 61,3% kế hoạch năm.

[5]Xuất hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại cho cây trồng, các cơ quan chuyên môn đã kịp thời hướng dẫn nông dân phòng từ, đảm bảo cho sản xuất như: Trên cây lúa: Ốc bươu vàng 4.618 ha, phòng trừ 8.456 ha; bệnh vàng lá 84,2ha, phòng trừ 60 ha, châu chấu 519 ha, phòng trừ 519 ha… Trên rau mầu: sâu xanh 13,5ha, phòng trừ 13,5ha, sương mai 11ha, phòng trừ 11ha, đốm là 15 ha, phòng trừ 10 ha….. Trên cây vải: sâu cuốn tổ 553 ha, phòng trừ 2.020 ha.

[6]Trong tháng 8, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 50 cơ sở, đại lý, cửa hàng vật tư sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và ATTP, xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ với số tiền 23,2 triệu đồng.

[7]Tại một số xã tại huyện Lục Ngạn có 235 con trâu bò mắc bệnh lở mồm long móng, song đã được điều trị kịp thời, đến nay toàn bộ trâu bò mắc bệnh đã được điều trị khỏi. Đàn vật nuôi toàn tỉnh đến tháng 8/2016: Đàn lợn ước đạt 1,18 triệu con; đàn gia cầm 14,42 triệu con; đàn trâu bò 57,3 nghìn con.

[8]Trong đó kinh tế nhà nước ước đạt 410 tỷ đồng, tăng 13,4%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 11.995 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

[9]Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng dệt may đạt 725 triệu USD, tăng 19,8%, hàng điện tử, máy tính và phụ kiện đạt 1.020 triệu USD tăng 43,0%; hàng rau quả đạt 15 triệu USD, tăng 5,9%, sản phẩm plastict đạt 44 triệu USD, tăng 0,8%...

[10]Dư nợ cho vay ngành công nghiệp ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 2%; ngành nông, lâm nghiệp ước đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 0,8%; các ngành khác ước đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 1,5%.

[11]Trong tháng 8, ngành thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt vi phạm hành chính 6,8 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 1,7 tỷ đồng, bù trừ thuế, giảm lỗ 37 tỷ đồng; phát hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền nộp chậm đến 924 đơn vị, ban hành 39 quyết định cưỡng chế nợ thuế; tổ chức làm việc với 14 doanh nghiệp có số thuế nợ đọng lớn.

[12] Trong 15 khoản thu, có 7 khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ: Thu khác ngân sách đạt 52,8 tỷ đồng, bằng 53,6%; thu cố định tại xã 21,5 tỷ đồng, bằng 92,1%; DNNN địa phương 48,6 tỷ đồng, bằng 75%; thu xổ số kiến thiết 14,2 tỷ đồng, bằng 80,5%; thuế SDĐ phi nông nghiệp 9,2 tỷ đồng, bằng 58,1%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 7,4 tỷ đồng, bằng 21,6%; phí, lệ phí 42,3 tỷ đồng, bằng 93,8%.

[13] Đến 31/8/2015, giá trị khối lượng thực hiện đạt 56,5%; giá trị giải ngân đạt 48% kế hoạch.

[14] 8 tháng có 60 doanh nghiệp giải thể, tăng 21 doanh nghiệp, 157 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 78 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

[15]Từ đầu năm đến nay, đã cấp 699 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đạt 257,5%, cấp mới 5.509 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình đạt 63% kế hoạch, cấp đổi 16.838 giấy chứng nhận, đạt 48,1% kế hoạch.

[16]Trong tháng 8 đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với 12 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở với tổng số tiền 130 triệu đồng

[17]Kết quả, đạt 133 huy chương, trong đó 40 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc, 49 huy chương Đồng, xếp thứ 15 toàn quốc

[18]Tổ chức giải Bóng đá nam tỉnh Bắc Giang - Cúp truyền hình 2016; thực hiện 49 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại các huyện Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang và Lục Nam…

[19]UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP.

[20]Toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 93.408 xuất quà cho 36.164 đối tượng người cố công với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Trong đó có 35.701 xuất quà của Chủ tịch nước; 36.164 xuất quà của Chủ tịch tỉnh; 1.561 xuất quà của UBND cấp huyện; 17.946 xuất quà của UBND cấp xã và 2.036 xuất quà từ các nguồn xã hội hóa.

[21]Đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của 8 cơ sở; đình chỉ hoạt động của 01 cơ sở.

[22]Trong tháng đã tư vấn hỗ trợ cho 1.595 lượt lao động; kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 831 lao động; hướng dẫn làm thủ tục đăng ký dự thi tiếng Hàn cho hơn 2.000 lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc…

[23]Ngày 15/7/2016 đoàn khoảng 30 công dân tại thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng phán ánh liên quan đến dự án xây dựng sân Golf Yên Dũng; ngày 25/7/2016, khoảng hơn 20 công dân tại các huyện Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế khiếu kiện các việc đơn lẻ cá nhân; ngày 12/8/2016, 05 công dân tại thôn Bình Dương, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa đề nghị xe, xét hợp thức hóa các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.

[24]Trong tháng toàn tỉnh toàn tỉnh tiến hành 27 cuộc thanh tra theo kế hoạch, phát hiện sai phạm với số tiền gần 780 triệu đồng; kiến nghị thu hồi gần 295 triệu đồng; xử lú khác 47 triệu đồng, giảm trừ quyết toán gần 440 triệu đồng.

[25]Tính đến nay các đơn vị đã và đang huấn luyện 421/422 cơ sở, đạt 99,8%; quân số 26.012/26.097 đồng chí., đạt 99,7% kế hoạch.

[26]Trong tháng, đã kiểm tra 417 phương tiện; xử lý hành chính 47 trường hợp xe quá tải, xử phát trên 140 triệu đồng; kiểm tra phát hiện 42 trường hợp vi phạm cơi nới thành thành xe, xử phạt trên 40 triệu đồng, vận động, cưỡng chế cắt thành thùng xe đối với 41 trường hợp.

[27]8 tháng năm 2016(số liệu tính từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/8/2016theo hướng dẫn của uỷ ban ATGT quốc gia): Toàn tỉnh xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông, làm chết 63 người, làm bị thương 95 người; So sánh với cùng kỳ năm 2015: giảm 72 vụ (37,5%), giảm 10 người chết (13,6%), giảm 73 người bị thương (43,4%).

[28]Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 72 vụ phá rừng tự nhiên với diện tích 32,2ha; phát hiện lập biên bản 224 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừngTrong tháng 8, tuyến đê cấp 3 xảy ra 7 trường hợp (Hiệp Hòa 2, TP Bắc Giang 1, Yên Dũng 3, Lạng Giang 1); tuyến đê cấp 4 xảy ra 3 trường hợp (Yên Dũng 1, Lạng Giang 2)