DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29907987
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 602
  • Trong tuần: 4095
  • Trong tháng: 165368
  • Trong năm: 2439320
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2016 tỉnh Bắc Giang ( 16:33 | 23/09/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Về phát triển kinh tế

Về tăng trưởng kinh tế: Ước 9 tháng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,8%, cao hơn cùng kỳ, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp – xây dựng tăng 16,5%, dịch vụ tăng 6,5% (cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,2%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%, dịch vụ tăng 6,5%).

1.1. Sản xuất công nghiệp

Từ đầu năm đến nay, mặc dù một số ngành sản xuất gặp nhiều khó khăn như điện, đạm...([1]),  song sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được sự phát triển ổn định và có mức tăng khá (từ tháng 6/2016 đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng đều có mức tăng trên 20% so với cùng kỳ)([2]). Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 4,3% so với tháng 8, tăng 20,6% so với cùng kỳ; chỉ số cộng dồn 9 tháng tăng 18,4% so với cùng kỳ([3])(9 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,7% so với 9 tháng năm 2014). Một số ngành, sản phẩm có tốc độ tăng cao là sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 23%, sản phẩm may mặc tăng 20,1%.....

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 9 tháng ước đạt 53.405 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ, bằng 78,5% so kế hoạch (9 tháng năm 2015 đạt 43.740 tỷ đồng, bằng 74,6% kế hoạch), trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 7,7%, bằng 84,7% kế hoạch; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 10.405 tỷ đồng, tăng 11,0%, bằng 64,7% kế hoạch; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 38.880 tỷ đồng, tăng 27,3%, bằng 82,6% kế hoạch.

1.2. Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết song vẫn duy trì được sự ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 172.850 ha, bằng 98,5% so với cùng kỳ, riêng vụ Mùa ước đạt khoảng 70.000 ha, bằng 98,7% kế hoạch (trong đó diện tích lúa đạt 57.595 ha, đạt 99,3% kế hoạch, bằng 98,4% so với cùng kỳ). UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các phương án phòng, chống, kịp thời khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa bão, do vậy sản xuất nhìn chung đảm bảo tiến độ. Các loại cây trồng hiện phát triển bình thường, diện tích trà lúa Mùa sớm đang thu hoạch, lúa chính vụ đang giai đoạn làm đòng, trỗ bông, lúa Mùa muộn kết thúc giai đoạn đẻ nhánh([4]).

Đàn vật nuôi trong tỉnh phát triển khá tốt, giá bán duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi, không phát sinh dịch bệnh lớn. Tổng đàn lợn ước đạt 1,2 triệu con, đàn gia cầm ước đạt 15,5 triệu con, trong đó đàn gà ước đạt 13,3 triệu con.

Nuôi trồng thủy sản ổn định, diện tích đưa vào sản xuất khoảng 12.320 ha; sản lượng thu hoạch cá thương phẩm ước đạt 28.760 tấn bằng 77,7% kế hoạch, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Công tác trồng rừng đến nay đã cơ bản hoàn thành, toàn tỉnh đã trồng được 7.550 ha rừng, vượt 51% kế hoạch năm. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường; tuy nhiên tình trạng cháy rừng và vi phạm pháp luật bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra, một số nơi còn diễn biến phức tạp([5]).

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai. Đến nay, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 13,1 tiêu chí/xã tăng 0,4 tiêu chí so với năm 2015, hiện có 2 trong 14 xã theo kế hoạch đã đạt chuẩn nông thôn mới; đến ngày 15/8/2016 toàn tỉnh đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, giao đất trên thực địa được 9.015 ha, bằng 113 % kế hoạch giao; trong đó có 8.640 ha dồn, đổi tập trung và 377 ha dồn, đổi không tập trung.

1.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 9 ước đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng 8; 9 tháng ước đạt 14.015 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, bằng 73,8% so kế hoạch([6]).

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 355 triệu USD, tăng 7,1% so với tháng 8; 9 tháng ước đạt 2.390 triệu USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ, bằng 82,5% so kế hoạch([7]) (9 tháng 2015 đạt 1.727 triệu USD, đạt 66,2% kế hoạch), trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước đạt 430 triệu USD, tăng 4,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.960 triệu USD, tăng 49,2%. Kim ngach nhập khẩu tháng 9 ước đạt 375 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng 8; 9 tháng ước đạt 2.520 triệu USD, tăng 41,3% so với cùng kỳ, bằng 85,4% so kế hoạch (9 tháng 2015 đạt 1.785 triệu USD, đạt 67,3% kế hoạch).

Ước đến 30/9/2016, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 30.800 tỷ đồng, tăng 1,1% so với 31/8/2016, tăng 25,9% so với 31/12/2015 (30/9/2015tăng 17,1% so với 31/12/2014); dư nợ tín dụng đạt 28.800 tỷ đồng, tăng 1,3% so với 31/8/2016, tăng 11,8% so với 31/12/2015(30/9/2015 tăng 11,8% so với 31/12/2014); nợ xấulà 293 tỷ đồng chiếm1,02%tổng dư nợ, giảm 0,25% so với thời điểm 31/12/2015.

1.4. Thu ngân sách nhà nước; đầu tư phát triểnvà quản lý đầu tư công

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạotriển khai nhiều biện pháp tăng thu ngân sách, trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ đọng thuế([8]). Tổng thu ngân sách nội địa tháng 9ước đạt 240tỷ đồng, 9tháng ước đạt 2.710tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, bằng 90,3% dự toán([9])(cùng kỳ đạt 88,2% dự toán năm). Thu ngân sách không tính tiền đấu giá quyền sử dụng đất 9tháng ước đạt 1.655tỷ đồng, tăng12,1% so với cùng kỳ, đạt 69,4% dự toán (cùng kỳ đạt 74,7% dự toán).

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, nhất là vốn ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá; tổng vốn đầu tư toàn tỉnh 9 tháng ước đạt 24.125 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ; trong đó vốn nhà nước đạt 3.710 tỷ đồng, bằng 60%, vốn ngoài nhà nước đạt 15.335 tỷ đồng, tăng 22,3%, vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.080 tỷ đồng, tăng 33,7%.

UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/7/2016; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương, các dự án khởi công mới.

Kế hoạch đầu tư công đến nay đạt 3.199 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý là 3.006 tỷ đồng, vốn bộ, ngành TW là 192 tỷ đồng). Ước đến 30/9/2016, giá trị khối lượng thực hiện đạt 1.720tỷ đồng, bằng 53,8%,giá trị giải ngânđạt 1.648tỷ đồng, bằng 51,5% kế hoạch(trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý giá trị khối lượng thực hiện đạt 53,3%, giải ngân đạt 51,3% kế hoạch),giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đều thấp hơn cùng kỳ([10]).Đối với 33 dự án khởi công mới do cấp tỉnh quản lý, tổng kế hoạch vốn là 529,4 tỷ đồng; đến nay có 14 dự án đã triển khai khởi công xây dựng, còn lại 19 dự án chưa khởi công (các dự án cơ bản đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu).

1.5. Thu hút đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 và Chương trình hành động số 1313/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh; ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 2017; xây dựng cam kết giữa tỉnh Bắc Giang với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 134 dự án đầu tư, trong đó có trong đó có 99dự án đầu tư trong nước, tăng 9dự án, vốn đăng ký đạt gần11.840tỷ đồng(gấp 5,9 lần), tăng 8.795 tỷ đồngvà 35 dự án đầu tư nước ngoài (giảm 01 dự án), vốn đăng ký 353 triệu USD (gấp 2 lần), tăng 177 triệu USD so với cùng kỳ; có 626doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 39%, vốn đăng ký trên 10.200tỷ đồng, gấp 6,1lần so với vốn của các doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ.Tuy nhiên, trong 9 tháng có 60 doanh nghiệp giải thể, tăng 16 doanh nghiệp, 172 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 84 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

1.6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 9 tháng, toàn tỉnh đã cấp 831 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đạt 415,5%; cấp 28.840 giấy chứng nhân cho các cá nhân, hộ gia đình, đạt 65,2% kế hoạch; trong đó cấp mới 6.989 giấy, đạt 79,9%, cấp đổi 21.851 giấy, đạt 62,4%.

UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo chuẩn bị triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và hoạt động khai thác trái phép khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng năm mới 2016-2017, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2020, duy trì nền nếp, kỷ cương, chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai công tác quản lý thu, chi, nghiêm cấm các khoản thu trái quy định trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện rà soát thực trạng về tình trạng mất cân đối đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh để có các giải pháp điều chỉnh, sắp xếp hợp lý([11]). Triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ tiền ăn, nhà ở, hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

2.2. Công tác văn hóa, thông tin; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đã tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; phản ánh, đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử...

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. UBND tỉnh đã đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo chủ động phòng, chống dịch bệnh, tích cực nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết trung thu. Ban hành Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016. Trong tháng 9, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh truyền nhiểm có xu hướng giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2015.

2.3. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời([12]). Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm; kịp thời tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu và khai giảng năm học mới (2016-2017); đặc biệt đã tổ chức thành công Chương trình Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2016 với chủ đề "Lễ hội trăng rằm năm 2016".

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; trong tháng 9, đã tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm định kỳ, thu hút 19 lượt doanh nghiệp tham dự, tư vấn hỗ trợ cho 1.395 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm; quyết 966 hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định.

3. Lĩnh vực nội chính

3.1. Công tác tư pháp, cải cách hành chính       

Các hoạt động xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật... được quan tâm. Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh; phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016...

Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy  ban hành Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 01/9/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 137-NQ/TU ngày 01/9/2016 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những nhăm tiếp theo.

Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang hoạt động từ ngày 01/9/2016, bước đầu đã tạo chuyển biến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng,chống tham nhũng

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện giao ban hàng tháng với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các Sở, ngành về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong 9 tháng đầu năm,toàn tỉnh tổ chức tiếp 4.985 lượt người đến đề nghị giải quyết 3.615vụ việc; tiếp nhận 5.497đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết là 2.431đơn;đã giải quyết xong 2.179đơn, đạt tỷ lệ 89,6%.

Các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng ...

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiến hành 67 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; 185 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.875 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 19,5 tỷ đồng, trên 10.000m2 đất; chỉ đạo xử lý hành chính đối với 37 tập thể, 81 cá nhân có các hành vi sai phạm.

3.3. Công tác quốc phòng, an ninh

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường. Lực lượng quân đội, công an đã đã phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương trong việc ứng phó, khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng do thiên tai, qua đó đã hạn chế được thiện hại, ổn định an ninh trật tự; kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm ổn định sản xuất, kinh doanh; đồng thời nắm chắc tình hình trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong tháng 9, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân” giai đoạn 2001-2016; 10 năm công tác xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ); chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 trên địa bàn huyện Lục ngạn.

3.4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tập trung tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đối với xe đạp điện, xe máy điện năm học 2016-2017; tuyên truyền xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020; tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017; tập trung cao xử lý xe quá khổ, quá tải([13])... Tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông trong tháng 9 diễn biến phức tạp, có mức tăng đột biến so với cùng kỳ. Tính từ ngày16/8/2016 đến ngày 15/9/2016: toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, làm bị thương 17 người; So sánh với cùng kỳ năm 2015: tăng 10 vụ (71,4%); số người chết tăng 8 người (200%); tăng 3 người bị thương (21,4%)([14]).

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp duy trì được sự ổn định; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao; cải cách hành chính đạt được kết quả quan trọng bước đầu; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo....

Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh nhất là của các doanh nghiệp nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, còn nhiều doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tuy vẫn tăng khá cao, song mức tăng thấp nhất kể từ tháng 6; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng thấp hơn so với cùng kỳ; thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp; còn nhiều khoản thu ngân sách nhà nước đạt thấp hơn cùng kỳ([15]); tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đạt thấp hơn cùng kỳ, một số công trình khởi công mới năm 2016 song đến nay vẫn chưa khởi công;; ngộ độc thực phẩm tập thể còn xả ra 2 vụ tại TP Bắc Giang và huyện Yên Thế; khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng đột biến so với cùng kỳ...

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch


[1]Ngoài ra một số ngành sản xuất nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, sản lượng đạt thấp hơn so với cùng kỳnhư: khai thác quặng kim loại bằng 73,6%, sản xuất các loại từ bánh bột bằng 57,8%, sản xuất kim loại bằng 37,0% so với cùng kỳ….

[2]Chỉ số IIP tháng 3 tăng 9,9%, tháng 4 tăng 12,5%, tháng 5 tăng 14,0%, tháng 6 tăng 24,0%, tháng 7 tăng 23,3%, tháng 8 tăng 28,6% và tháng 9 dự kiến tăng 20,6% so với các tháng tương ứng năm 2015.

[3]Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn các tháng có tốc độ tăng đều gấp khoảng 1,6 lần so với tốc độ tăng cùng kỳ năm nước; 7 tháng tăng 16,1%; 8 tháng tăng 18%; 9 tháng tăng 18,4%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,4%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,2%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,5%, ngành công nghiệp khai khoáng bằng 90,5% (cả nước 6 tháng tăng 7,5%; 7 tháng tăng 7,2%; 8 tháng tăng 6,9%).

[4]Năng suất lúa ước đạt 54% tạ/ha, tăng 0,9%, sản lượng thóc đạt 311 nghìn tấn, bằng 99,3%; năng suất ngô đạt 43 tạ/ha, tăng 12,1%, sản lượng 10 nghìn tấn, tăng 17,2%; Lạc, năng suất đạt 26,6 tạ/ha, tăng 15,1%; Rau các loại, năng suất đạt 187,4 tạ/ha, tưng 2,7%, sản lượng đạt 103,6 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ …

[5]Trong 9 tháng năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy rừng trồng, làm thiệt hại 2,37 ha (Yên Dũng 03 vụ = 1,3 ha; Việt Yên 01 vụ = 0,75 ha; Lục Nam 01 vụ = 0,32 ha); Tại một số huyện như Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam tình trạng chặt phá rừng trái phép diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay đã lập hồ sơ, xử lý 73 vụ chặt phá rừng, diện tích 32,209 ha, (trong đó: Kiểu trạng thái rừng Ic là 27,192 ha, rừng sản xuất là nghèo kiệt là 3,297 ha, rừng đặc dụng 1,72ha).

[6]Cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 12.305 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2014, đạt 71,5%.

[7]Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng dệt may đạt 825 triệu USD, tăng 17,3%, hàng điện tử, máy tính và phụ kiện đạt 1.220 triệu USD tăng 71,2%; hàng rau quả, thủy sản đạt 15,9 triệu USD, tăng 7,9%, sản phẩm plastict đạt 50 triệu USD, tăng 1,8%...

[8]Trong 9 tháng ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra truy thu, truy hoàn và phát vi phạm hành chính là 26 tỷ đồng, đã nộp ngân sách trên 18,5 tỷ đồng, giảm trừ thuế GTGT 8,5 tỷ đông, bù trừ thuế, phí nộp thừa 731 triệu đồng, giảm lỗ 403 tỷ đồng; đã thu hồi được trên 875 tỷ đồng nợ thuế, trong đó thu hồi nợ năm 2015 chuyển sang làn 141 tỷ đồng, thu nợ phát sinh năm 2016 là 736 tỷ đồng;

[9]Trong 15 khoản thu, có 8 khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ: Thu khác ngân sách đạt 68 tỷ đồng, bằng 63,4%; thu cố định tại xã 25 tỷ đồng, bằng 96,0%; DNNN Trung ương đạt 270 tỷ đồng, bằng 99,3%; DNNN địa phương 57 tỷ đồng, bằng 79,1%; thu xổ số kiến thiết 115 tỷ đồng, bằng 82,6%; thuế SDĐ phi nông nghiệp 9,7 tỷ đồng, bằng 60,8%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 19 tỷ đồng, bằng 53,6%; phí, lệ phí 49 tỷ đồng, bằng 96,9%.

[10]Đến 30/9/2014 giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.085 tỷ đồng, bằng 68,3% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt 1.950 tỷ đồng, bằng 63,8% kế hoạch.

[11]Năm học 2016-2017, đã tuyển dụng 603 giáo viên, trong đó 81 giáo viên mầm non, 256 giáo viên tiểu học, 181 giáo viên THCS, 65 giáo viên THPT.

[12] Trong tháng đã uyết định trợ cấp hàng tháng cho 48 đối tượng; ra quyết định hưởng trợ cấp 01 lần và mai táng phí cho 336 đối tượng…

[13]Trong tháng đã kiểm tra 191 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 40 trường hợp, số tiền xử phạt là 91 triệu đồng. So với tháng 8/2016 giảm 07 trường hợp vi phạm (15%), số tiền xử phạt giảm 50,8 triệu đồng (36%). So với cùng kỳ năm 2015 giảm 29 trường hợp vi phạm (42%), số tiền xử phạt giảm 135 triệu đồng (42%). Xử lý 38 trường hợp xe quá khổ, với số tiền xử phạt là 40,6 triệu đồng, vận động và cưỡng chế cắt thành thùng xe đối với 34 trường hợp.

[14]9 tháng năm 2016: Toàn tỉnh xảy ra 144 vụ TNGT, làm chết 75 người, làm bị thương 112 người; So sánh với cùng kỳ năm 2015: giảm 62 vụ (30,5%), giảm 2 người chết (2,5%), giảm 70 người bị thương (38,4%).

[15] Trong 15 khoản thu, có 8 khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ: Thu khác ngân sách bằng 63,4%; thu cố định tại xã bằng 96,0%; DNNN Trung ương bằng 99,3%; DNNN địa phương bằng 79,1%; thu xổ số kiến thiết bằng 82,6%; thuế SDĐ phi nông nghiệp bằng 60,8%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng 53,6%; phí, lệ phí bằng 96,9%.