DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28079798
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1315
  • Trong tuần: 19618
  • Trong tháng: 611131
  • Trong năm: 611131
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 09 năm 2016 ( 11:18 | 27/09/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Bắc Giang, vay vốn Ngân hàng thế giới với giá trị 152,5 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.557,9 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 52 gói thầu với giá trị 481,3 tỷ đồng, trong đó có 16 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 34 gói chỉ định thầu.

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 389 gói thầu với giá trị 2.185,6 tỷ đồng, trong đó  có 102 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói đấu thầu rộng rãi quốc tế, 77 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 188 gói chỉ định thầu và 22 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới

Tính từ đầu năm đã thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt 01 dự án với giá trị 3,8 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 13 gói thầu với giá trị 11,6 tỷ đồng, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 11 gói chỉ định thầu 

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 265 gói thầu với giá trị 1.453,8 tỷ đồng, trong đó có 21 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 234 gói chỉ định thầu.

 3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Thực hiện Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu dự án Bệnh viện đa khoa 150 giường tỉnh Bắc Giang;

-Thực hiện Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu dự án bệnh viện nội tiết 100 giường tỉnh Bắc Giang;

- Thực hiện giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu dự án khu dân cư số 1, thuộc khu đô thị phía Nam.

- Thực hiện giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu dự án khu dân cư số 2, thuộc khu đô thị phía Nam.

- Thực hiện Giám sát đầu tư dự án Kè sạt lở, đường cứu hộ sông Lục Nam, huyện Lục Nam;

- Thực hiện giám sát đầu tư dự án đường vào trung tâm các xã nghèo huyện Lục Ngạn;

- Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra công tác đấu thầu 09 công trình do UBND huyện Sơn Động làm chủ đầu tư và Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Quyết định đầu tư năm 2015;

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

- Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 14 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư (có phụ lục số 3 kèm theo).

- Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 102 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tiếp tục tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành và các đơn vị chỉnh sửa hoàn thiện, tham mưu sửa đổi Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 – 2020;

- Báo cáo tình hình xây dựng Quy định về quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

-  Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu tư vấn dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 46 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang;

- Tham mưu đề xuất giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Bắc Giang về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành tiểu dự án vùng sông MeKong lần 2 – dự án thành phần tỉnh Bắc Giang;

- Đôn đốc UBND huyện Việt Yên về việc thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

- Tham mưu đề xuất cho phép thanh toán Mua sắm hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động công nghệ HD thuộc dự án Đầu tư hệ thống xe truyền hình lưu động công nghệ  HD- Đài phát thanh  và truyền hình tỉnh;

 - Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện gói thầu xây lắp dự án Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đường cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thương, Sông  Sỏi huyện Yên Thế;

- Tham gia ý kiến kế hoạch cải tạo, xây lại chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT