DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26320416
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 39380
  • Trong tháng: 908083
  • Trong năm: 18320416
Trang chủ | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ( 11:26 | 01/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016

Báo cáo số 5933/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết báo cáo tải file đính kèm./.

Theo mpi.gov.vn