DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995366
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 574
  • Trong tuần: 5112
  • Trong tháng: 252747
  • Trong năm: 2526699
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 10 năm 2016 ( 15:47 | 18/10/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới.

Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.557,9 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 13 gói thầu với giá trị 86,4 tỷ đồng, trong đó có 04 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 09 gói chỉ định thầu (có biểu số 01 kèm theo).

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 402 gói thầu với giá trị 2.272 tỷ đồng, trong đó  có 106 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói đấu thầu rộng rãi quốc tế, 77 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 197 gói chỉ định thầu và 22 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới

Tính từ đầu năm đã thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt 01 dự án với giá trị 3,8 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 16 gói thầu chỉ định thầu với giá trị 5,1 tỷ đồng (có biểu số 02 kèm theo)

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 281 gói thầu với giá trị 1.458,9  tỷ đồng, trong đó có 21 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 250 gói chỉ định thầu.

3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra công tác đấu thầu dự án Nâng cấp đê Tả Cầu Ba Tổng đoạn từ K0-K13+500 và đê Hữu Thương Ba Tổng đoạn K0-K14+100 huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang;

- Thông báo kết luận kiểm tra công tác đấu thầu dự án Nâng cấp trường trung cấp VH-TT-Du lịch Bắc Giang.

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

- Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 11 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư (có phụ lục số 3 kèm theo).

- Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 113 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Phối hợp với UBMTTQ tỉnh kiểm tra giám sát đầu tư của cộng đồng tại 5 huyện, thành phố: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang;

- Chủ trì tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng cho 10 huyện, thành phố với trên 600 học viên tham dự.

- Tham mưu đề xuất việc sử dụng kinh phí dự phòng của dự án Cải tạo, sửa chữa khoa lâm sàng và cận lâm sàng thuộc 5 chuyên khoa hỗ trợ của dự án NORRED;

 - Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

- Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa tỉnh Bắc Giang;

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Nâng cấp, cải tạo chống sạt lở tuyến đê Hữu Thương từ K29+500-K43+800;

- Tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh về một số điểm mới của Quyết định số 535/2016/QD-UBND so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác.

Phòng TĐ&GSĐT