DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819438
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 2956
  • Trong tuần: 18182
  • Trong tháng: 76819
  • Trong năm: 2350771
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 11 năm 2016 ( 14:27 | 16/11/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới.

Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.557,9 tỷ đồng.

- Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 12 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 1.266,2 tỷ đồng. (có biểu số 01 kèm theo).

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 08 gói thầu với giá trị 17,6 tỷ đồng, trong đó có 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói mua sắm trực tiếp và 06 gói chỉ định thầu (có biểu số 02 kèm theo).

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 410 gói thầu với giá trị 2.289 tỷ đồng, trong đó có 107 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói đấu thầu rộng rãi quốc tế, 77 gói chào hàng cạnh tranh trong nước, 01 gói mua sắm trực tiếp và 203 gói chỉ định thầu và 22 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới

Tính từ đầu năm đã thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt 01 dự án với giá trị 3,8 tỷ đồng.

- Công tác tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo KTKT, trình Chủ tịch Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng đã tổng hợp kết quả thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt 06 báo cáo KTKT, với tổng mức đầu tư khoảng 50,6 tỷ đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê dyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 12 gói thầu, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 10 gói chỉ định thầu với giá trị 7,4 tỷ đồng 

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 293 gói thầu với giá trị 1.466,3  tỷ đồng, trong đó có 23 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 260 gói chỉ định thầu.

3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Thực hiện Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu tổng thể đối với UBND huyện Hiệp Hòa

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 04 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 117 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Đường và hạ tầng ngoài chùa Bồ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Tham mưu đề xuất cho phép nhà đầu tư đề xuất dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông – Lê Đức Trung – Hoàng Hoa Thám – Trần Hưng Đạo và xây dựng Trường THCS Nham Sơm, trường THCS thị trấn Neo, trường tiểu học xã Cảnh Thụy huyện Yên Dũng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Tu bổ đê điều thường xuyên hàng năm giai đoạn 2016-2020

- Tham mưu đề xuất về việc sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm qua đấu thầu để thực hiện bổ sung công trình Nhà lớp học, nhà thí nghiệm đa năng trường THPT Bố Hạ, huyện Yên Thế

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án xây dựng công trình Trụ sở thành ủy, HĐND-UBND thành phố Bắc Giang

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án mở rộng trường THPT Hiệp Hòa số 2

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Nhà lớp học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Tân Yên số 2

- Tham mưu đề xuất chủ trương cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư từ đầu tư công sang đối tác công tư dự án Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thỉa sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Việt Yên

- Tham mưu đề xuất thực hiện phần khối lượng bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 299B huyện Yên Dũng

- Tham mưu đề xuất cho phép nhà đầu tư đề xuất dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT289 nối QL31 với ĐT293 (TT Chũ - Đồng Đỉnh) và đầu tư xây dựng tuyến đường Minh Khai kéo dài theo hình thức hợp đồng Xây dựng – chuyển giao (BT).

- Tham mưu ý kiến thẩm định dự án kênh thoát lũ Nham Biền, huyện Yên Dũng.

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Xây dựng cải tạo hạ tầng vùng cây ăn quả tập trung có giá trị kinh tế cao huyện Lục Ngạn.

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Nhà xạ trị thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Khu số 1 thuộc khu số 3 trên đường 295B phường Xương Giang.

- Tham mưu đề xuất cho phép nhà đầu tư đề xuất dự án Trường tiểu học thị trấn Tân Dân theo hình thức BT

- Tham mưu, đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

- Tham mưu đề xuất cho phép sử dụng kinh phí dự phòng của dự án nâng cấp trạm bơm Trúc Tay phục vụ tiêu thoát nước KCN.

Phòng ĐT,TĐGSĐT