DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169903
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1037
  • Trong tuần: 21413
  • Trong tháng: 427284
  • Trong năm: 2701236
Trang chủ

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2017 ( 15:46 | 15/12/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Sáng ngày 14/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án.

   Tới dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Cục thống kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thành phố.

   Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Hữu Thắng -  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Báo cáo một số nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ  yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017:

   - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng cao nhất kể từ năm 1997, ước đạt 10,4%, vượt 0,4% so với kế hoạch, cao hơn 0,8% so năm 2015. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 16,8% (công nghiệp tăng 19,8%, xây dựng tăng 8,3%); dịch vụ tăng 7,6%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,8%,GRDP bình quân/người ước đạt 1.750 USD, tăng 260 USD so với năm 2015.

   - Về Kế hoạch vốn đầu tư công đến nay đạt 3.194 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý là 2.991 tỷ đồng, vốn bộ, ngành Trung ươnglà 203 tỷ đồng). Ước giải ngân cả năm đạt 100% kế hoạch.

   - Nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh đến thời điểm rà soát ngày 30/6/2016 là 685,7 tỷ đồng và có xu hướng giảm dần, số nợ XDCB tập trung cao ở cấp xã là 374,7 tỷ đồng, trong đó: Nợ XDCB ở 48 xã đã được công nhận đạt chuẩn và đăng ký đạt chuẩn đến hết năm 2016 là 174,2 tỷ đồng (chiếm 46,5%), bình quân 3,6 tỷ đồng/xã; nợ  các xã còn lại là 200,5 tỷ đồng, bình quân 1,1 tỷ đồng/xã.

   Mục tiêu năm 2017 là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Từng bước tạo chuyển biến trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông,  đô thị, công nghiệp. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Củng cố quốc phòng,an ninh chính trị và trật tự,an toàn xã hội.

N.T