DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169836
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 970
  • Trong tuần: 21346
  • Trong tháng: 427217
  • Trong năm: 2701169
Trang chủ

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ( 09:34 | 29/12/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 12/12/2016 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" trong chiều ngày 28/12/2016 tại Hội trường Sở. Tham gia hội nghị có toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ và các đoàn thể, quần chúng trong cơ quan.

   Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Cường - Bí thư Đảng ủy Sở đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" trong nội bộ; theo đó, đồng chí đã nêu bật các nguyên nhân khách quan và chủ quan đó là do yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh  công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tình hình thực tế và yêu cầu của việc xây dựng và chỉnh đốn đảng cũng như củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Đi sâu phân tích, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt để các đại biểu nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa". Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.  Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.  

Đ/c Nguyễn Cường - Bí thư Đảng ủy Sở giới thiệu, quán triệu Nghị quyết TW4, Khóa XII

   Thông qua hội nghị; đ/c Nguyễn Cường đã quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề tới các đảng viên trong chi bộ, đồng thời, tùy theo đặc điểm của đơn vị mình, có kế hoạch hành động phù hợp nhằm hiện thực hóa các nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình. 

N.T