DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30239489
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1307
  • Trong tuần: 17651
  • Trong tháng: 496870
  • Trong năm: 2770822
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 02 năm 2017 ( 09:35 | 15/02/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/01/2017 đến hết ngày 11/02/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 56 lượt hồ sơ, (trong đó 43 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư). Có 55 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 58 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 43 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.
   Trong tháng 02/2017 (từ 12/01/2016 đến 11/02/2017), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.455,2 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận ĐKĐT cho 1 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 150 triệu USD (nằm ngoài khu công nghiệp).
   Từ đầu năm đến nay (tính đến hết tháng 02/2017), toàn tỉnh thu hút được 15 dự án đầu tư, trong đó có 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 24.071 tỷ đồng; 08 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 159.450 triệu USD. Trong đó:
   - Ngoài KCN: Thu hút được 13 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 24.022 tỷ đồng (chỉ tính các dự án cấp từ ngày 01/01/2017; không tính 05 dự án được chuyển tiếp từ năm 2016 với vốn đăng ký đạt 90,2 tỷ đồng ở báo cáo tháng 01); và 01 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 150 triệu USD.
   - Trong KCN: thu hút 02 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 49 tỷ đồng, 7 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 9.45 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1145 dự án đầu tư, trong đó có 875 dự án đầu tư trong nước và và 270 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 77.779 tỷ đồng và 3.693,68 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 839 dự án, trong đó có 89 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 631.63 triệu USD và 771 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 70.471 tỷ đồng).
Nguồn: Phòng KTĐN