DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30466627
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 12772
  • Trong tháng: 724008
  • Trong năm: 2997960
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12 năm 2016 ( 09:39 | 15/12/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/11/2016 đến hết ngày 11/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 44 lượt hồ sơ, trong đó 32 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 04 hồ sơ giãn tiến độ và 08 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án; từ chối 05 dự án đầu tư; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 03 dự án.
   Trong tháng 12/2016 (từ 12/11/2016 đến 11/12/2016), UBND tỉnh, BQL các KCN đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 291,7 tỷ đồng;Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận ĐKĐT cho 01 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 0,6 triệu USD (nằm ngoài khu công nghiệp).
   Từ đầu năm đến nay (tính đến hết tháng 12/2016), toàn tỉnh thu hút được 172 dự án đầu tư, trong đó có 128 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 12,098 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần so với năm 2015); 44 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 911,76 triệu USD; và điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn tăng thêm là 70,3 triệu USD. Trong đó:
   - Ngoài KCN: Thu hút được 115 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 9.209,8 tỷ đồng; 13 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 215,930 triệu USD.
   - Trong KCN: thu hút 13dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 3.179,9 tỷ đồng; 31 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 695,83 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.093 dự án đầu tư, trong đó có 854 dự án đầu tư trong nước và và 259 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 53.963 tỷ đồng và 3.503,8 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 839 dự án, trong đó có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 481,63 triệu USD và 753 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 46.358,8 tỷ đồng).
Nguồn: Phòng KTĐN