DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190276
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 725
  • Trong tuần: 12747
  • Trong tháng: 447657
  • Trong năm: 2721609
Trang chủ

Thông báo: Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ( 16:36 | 20/02/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về công bố Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Kế hoạch và Đầu tư niêm yết công khai Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể như sau: 

STT Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Ghi chú
1 Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý) Thẩm định nguồn vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư  
2 Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm B,C do cấp tỉnh quản lý) Thẩm định nguồn vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư  
3 Thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Thẩm định nguồn vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư  
4 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí Thẩm định quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư  
5 Thủ tục thẩm định quy hoạch Thẩm định quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư  

N.T