DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454524
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 669
  • Trong tháng: 711905
  • Trong năm: 2985857
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 03 năm 2017 ( 10:42 | 20/03/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/02/2017 đến hết ngày 11/03/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 52 lượt hồ sơ, (trong đó 39 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 02 hồ sơ giãn tiến độ và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư). Có 43 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 35 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 60 hồ sơ đang trong quá trình xử lý. 
   Trong tháng 3/2017 (từ 12/2/2016 đến 11/3/2017), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho cho 05 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.474 tỷ đồng; không có dự án đầu tư nước ngoài nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
   Từ đầu năm đến nay (tính đến hết tháng 3/2017), toàn tỉnh thu hút được 33 dự án đầu tư, trong đó có 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 25,545 tỷ đồng; 13 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 167 triệu USD. Trong đó:
   - Ngoài KCN: Thu hút được 18 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 25.496 tỷ đồng (chỉ tính các dự án cấp từ ngày 01/01/2017; không tính 05 dự án được chuyển tiếp từ năm 2016 với vốn đăng ký đạt 90,2 tỷ đồng ở báo cáo tháng 01); và 01 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 150 triệu USD.
   - Trong KCN: thu hút 02 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 49 tỷ đồng, 12 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 17,2 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1154 dự án đầu tư, trong đó có 880 dự án đầu tư trong nước và và 274 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 79.253 tỷ đồng và 3.709,75 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 865 dự án, trong đó có 89 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 631.63 triệu USD và 776 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 71.945 tỷ đồng).
Phòng KTĐN