DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819441
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 2959
  • Trong tuần: 18185
  • Trong tháng: 76822
  • Trong năm: 2350774
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 01 năm 2017 ( 10:52 | 12/01/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 20 gói thầu với giá trị 64,1 tỷ đồng, trong đó có 08 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 12 gói chỉ định thầu .

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 41 gói thầu với giá trị 114 tỷ đồng, trong đó có 10 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 29 gói chỉ định thầu.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê dyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 26 gói thầu, trong đó 05 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 20 gói chỉ định thầu thông thường, 01 gói chỉ định thầu rút gọn với giá trị 35 tỷ đồng 

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 30 gói thầu với giá trị 35,8 tỷ đồng, trong đó có 05 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 24 gói chỉ định thầu.

3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Xây dựng Kế hoạch số 56/KH-SKHĐT ngày 22/12/2016 về Giám sát đầu tư và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 03 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư 

Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 07 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tham mưu đề xuất phê duyệt bổ sung Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trường THPT Yên Thế; Hạng mục: Lớp mái, sơn cửa, quét vôi ve nhà lớp học và lát sân trường 

-  Tham mưu đề xuất phê duyệt bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Chỉnh lý trưng bày gian khánh tiết - tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 

-  Tham mưu đề xuất phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo kiến trúc không gian bày gian khánh tiết-tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ĐTXD công trình: Bệnh viện ĐK 150 giường tp Bắc Giang 

- Thẩm định Kế hoạch Lựa chọn, Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư số 2, làn 2 Quốc lộ 31 thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục NAm 

- V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà lớp học 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tân Yên số 1 

- Tham mưu đề xuất Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình: Đường giao thông trục chính Khu dân cư dịch vụ thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đường cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng sông Thương, sông Sỏi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

- BC phương án đề xuất dự án: Xây dựng đường tỉnh 289 kéo dài và đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

- Tham mưu đề xuấtPhê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch LCNT xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất Sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm thông qua đấu thầu để thực hiện điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT công trình Trường THPT Mỏ Trạng; hạng mục: Cải tạo sân trường, xây cổng trường. 

-  Tham mưu đề xuất Sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm thông qua đấu thầu để thực hiện điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT công trình Cải tạo cổng, sân trường, tường rào Trường THPT Thái Thuận. 

-  Tham mưu đề xuất Sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm thông qua đấu thầu để thực hiện điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT công trình Cải tạo nhà đa năng Trường DTNT tỉnh Bắc Giang. 

-  Tham mưu đề xuất Sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm thông qua đấu thầu để thực hiện điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT công trình Cải tạo nhà ở học sinh Trường DTNT huyện Lục Ngạn. 

- Tham mưu gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói Xây lắp mạng lưới thu gom nước thải và gom thầu xây lắp trạm xử lý nước thải tập trung thuộc dự án Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên 

- Tham mưu phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT ĐTXD công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm CSSK sinh sản tỉnh Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án và hợp đồng gói thầu xây lắp Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 268 Mỏ Trạng đi Bố Hạ, huyện Yên Thế 

- Tham mưu đề xuất phê duyệt bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Xây dựng nhà bếp + ăn và cải tạo một số hạng mục khác 

- Tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh, bổ sung công trình: Xây dựng, sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sỹ tình Bắc Giang. 

- Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

-Thẩm định Kết quả sơ tuyển LCNĐT thực hiện dự án: Xây dựng khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao(BT) 

- Kết luận kiểm tra v/v thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu các dự án tại Ban QLDA ĐTXD các công trình DDCN tỉnh Bắc Giang 

- Tham gia ý kiến góp ý vào Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

- Thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án; Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 51 thuộc dự án ĐTXD công trình Mở rộng, nâng cấp BV Sản - Nhi Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm thông qua đấu thầu để thực hiện điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT công trình: Trung tâm GDTX - DN huyện Lục Nam; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà học lý thuyết nghề 

- Thẩm định Kế hoạch LCNĐT thực hiện dự án: Xây dựng khu nhà khách tỉnh theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 

- Thẩm định Kết quả sơ tuyển Chủ đầu tư Dự án: Khu dân cư và chợ Cốc, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng tiết kiệm thông qua đấu thầu để thực hiện điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT công trình: Nâng cấp nhà làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Lạng Giang. 

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu tư vấn xây dựng khung kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Giang 

- Tham gia ý kiến thẩm định Dự án Khu số 06, 07 thuộc Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc công trình: Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang 

- Thẩm định Kế hoạch Lựa chọn, Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư và chợ Cốc, xã Dĩnh Trì, tp Bắc Giang 

- Thẩm định Phê duyệt kết quả lựa chọn Chủ đầu tư dự án: Khu dân cư mới chợ Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên.

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT