DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830079
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 3279
  • Trong tuần: 10619
  • Trong tháng: 87460
  • Trong năm: 2361412
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 02 năm 2017 ( 10:55 | 22/02/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 10 gói thầu với giá trị 11,4 tỷ đồng, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 04 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 51 gói thầu với giá trị 125,4 tỷ đồng, trong đó có 12 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 33 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê dyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 05 gói thầu, trong đó 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 04 gói chỉ định thầu thông thường với giá trị 7,3 tỷ đồng 

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 35 gói thầu với giá trị 43,1 tỷ đồng, trong đó có 06 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 28 gói chỉ định thầu.

3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Xây dựng Kế hoạch số 09/KH-SKHĐT ngày 08/02/2017 kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Tu bổ đê thường xuyên năm 2016 tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ging.

- Xây dựng Kế hoạch số 10/KH-SKHĐT ngày 08/02/2017 kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng Kế hoạch số 11/KH-SKHĐT ngày 08/02/2017 kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Cải tạo, nâng cấp đường Làng Tự - Dương Huy (đoạn từ trung tâm thương mại Bích Sơn đến trường THPT Lý Thường Kiệt) tại huyện Việt Yên.

- Xây dựng Kế hoạch số 12/KH-SKHĐT ngày 08/02/2017 kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang tại Sở Nội vụ.

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 08 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư .

Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 15 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng để bổ sung dự toán gói thầu CS1: tư vấn Hỗ trợ quản lý dự án thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông(GMS) lần 2 - Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lào Cai. 

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng tiết kiệm qua đấu thầu để thực hiện điều chỉnh bổ sung Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2015-2020 

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng, kinh phí tiết kiệm qua đấu thầu dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà thể thao Xương Giang. 

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm GDTX - DN huyện Lục Nam; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà học lý thuyết nghề 

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT ĐTXD công trình: Nâng cấp nhà làm việc Hạt Kiểm lâm Lạng Giang 

- Thẩm định Phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn Chủ đầu tư Dự án: Khu dân cư cạnh chợ Đa Mai, phường Đa Mai, tp Bắc Giang 

- Thẩm định Phê duyệt Kết quả sơ tuyển LC Chủ đầu tư Dự án: Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 

- Thẩm định Hồ sơ yêu cầu chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng khu nhà khách tỉnh theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao(BT) 

- Thẩm định Phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư Dự án: Khu dân cư số 2, làn 2 Quốc lộ 31, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam 

- Tham gia ý kiến dự thảo "Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 11 Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng KĐT mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND" 

- Tham gia ý kiến đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Vũ xá, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500 .

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT