DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819704
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 244
  • Trong tuần: 244
  • Trong tháng: 77085
  • Trong năm: 2351037
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 03 năm 2017 ( 10:58 | 20/03/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 12 gói thầu với giá trị 34,7 tỷ đồng, trong đó có 03 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chỉ định thầu, 01 gói chào hàng cạnh tranh .

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 42 gói thầu với giá trị 110,2 tỷ đồng, trong đó có 13 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 24 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng trình lãnh đạo sở phê duyệt 01 báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê dyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 02 gói thầu, áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường với giá trị 178 triệu đồng 

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 33 gói thầu với giá trị 43,3 tỷ đồng, trong đó có 06 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 27 gói chỉ định thầu.

        3. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016.

- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016.

- Kết luận kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. 

- Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-SKHĐT ngày 08/02/2017 kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu và Giám sát đầu tư dự án ĐTXD công trình Tu bổ đê thường xuyên năm 2016 tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

- Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SKHĐT ngày 08/02/2017 kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu và Giám sát đầu tư dự án ĐTXD công trình Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 06 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 21 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

5. Công tác khác:

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng để điều chỉnh thiết kế một số hạng mục công trình: Đường nối ĐT398 đi QL18

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện bổ sung chi phí kiểm toán công trình Trụ sở làm việc liên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng để bổ sung xử lý nền đất yếu và bổ sung mương thoát nước dọc đường gom, cống qua đường giao thông thuộc dự án Trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng

- Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện bổ sung công trình nâng cấp nhà làm việc 03 tầng Chi cục kiểm lâm.

- Thẩm định Kế hoạch Lựa chọn, Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

- BC Đề xuất dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 289 kéo dài( đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đỉnh, nối QL31 với ĐT 293) và xây dựng đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao(BT) 

- Thẩm định phê duyệt kết quả LCCĐT dự án: Khu dân cư và chợ Cốc xã Dĩnh trì, tp Bắc Giang 

- Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Xây dựng khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao(BT) 

- Thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư Dự án Xây dựng khu nhà khách tỉnh theo hình thức BT của Công ty Cổ phần Đại Hoàng Sơn.

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT