DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190241
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 690
  • Trong tuần: 12712
  • Trong tháng: 447622
  • Trong năm: 2721574
Trang chủ

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính giai đoạn 2016-2020 lần tỉnh Bắc Giang ( 10:43 | 11/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Căn cứ Công văn số 1186/BKHĐT-TH ngày 17/02/2017, Công điện số 2247/CĐ-BKHĐT ngày 24/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các chủ đầu tư rà soát và dự kiến điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN, TPCP giai đoạn 2016-2020 của tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cụ thể một số nội dung rà soát, điều chỉnh như sau:
1. Về tổng nguồn vốn 
   Dự kiến vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Giang 11.148,785 tỷ đồng (gồm: Vốn trong nước là 9.884,086 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 1.264.699 tỷ đồng). Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư là 201,234 tỷ đồng (đã được phân bổ năm 2016). Do vậy, tổng số nguồn 11.350,019 tỷ đồng (gồm: Vốn trong nước là 10.085,320 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 1.264.699 tỷ đồng), trong đó dự kiến phân bổ chi tiết (90%) là 10.235,141 tỷ đồng, gồm:
- Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tính điểm tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 2.836,935 tỷ đồng (giảm 173,551 tỷ đồng, từ 3.010,486 tỷ đồng xuống còn 2.836,935 tỷ đồng theo Văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
- Vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư: 201,234 tỷ đồng (đã phân bổ năm 2016).
- Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 87,75 tỷ đồng (được giữ nguyên)
- Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 1.995,3 tỷ đồng (được giữ nguyên).
- Vốn hỗ trợ mục tiêu ngân sách Trung ương: 2.964,093 tỷ đồng (gồm vốn các Chương trình MTQG là 1.221,602 tỷ đồng là giữ nguyên; vốn hỗ trợ cho các chương trình mục tiêu 1.681,741 tỷ đồng, tăng thêm 90 tỷ đồng).
- Vốn ODA: 1.138,229 tỷ đồng (tăng 901,895 tỷ đồng)
- Vốn TPCP: 1.011,6 tỷ đồng (được giữ nguyên).
2. Về dự kiến phương án rà soát, điều chỉnh kế hoạch trung hạn
   Theo phương án tỉnh đã dự kiến phân bổ giai đoạn 2016-2020 đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thì cơ bản nhất trí với từng dự án vì các dự án đều có văn bản thẩm định nguồn vốn và được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.
2.1. Về phương án dự kiến lại của nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Do nguồn vốn này giảm 173,551 tỷ đồng, dự kiến điều chỉnh giảm vốn quyết toán là 105,551 tỷ đồng; giảm vốn dự án Xây dựng Nhà thi đấu thể thao Xương Giang tỉnh là 68,0 tỷ đồng (do dự án sử dụng nhiều nguồn vốn là cân đối ngân sách tỉnh, vốn đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn huy động khác từ ngân sách tỉnh).
2.2. Vốn các Chương trình MTQG là 1.221,602 tỷ đồng là giữ nguyên
2.3.Về phương án dự kiến điều chỉnh các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Dự kiến 02 phương án như sau:
+ Phương án 1: Số vốn được tăng thêm 90 tỷ đồng và không phải bố trí thu hồi ứng trước dự án TB1 là 199,055 tỷ đồng.
   Bổ sung 90 tỷ đồng cho 6 dự án, gồm: (1) Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (đoạn Vôi -Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - TT Thắng), tỉnh Bắc Giang: 15 tỷ đồng; (2) Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa), tỉnh Bắc Giang: 5 tỷ đồng; (3) Đường vào trung tâm xã Bồng Am, huyện Sơn Động: 15 tỷ đồng; (4) Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 là 15 tỷ đồng; (5) Trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía Bắc KCN Song Khê -Nội Hoàng là 5 tỷ đồng; (6) Xây dựng Khoa dân tộc nội trú Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang là 5 tỷ đồng.
   Sau khi điều chỉnh, tổng số vốn 1.681,741 tỷ đồng được phân bổ như sau: 
- Đối ứng 01 dự án ODA là 124,2 tỷ đồng (bố trí đủ vốn đối ứng theo thẩm định).
- Phân bổ cho các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2011-2015, thu hồi ứng trước và dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 (bao gồm cả các dự án phải bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước): 25 dự án, số vốn bố trí là 565,281 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán nợ đọng XDCB là 18,776 tỷ đồng (đã bố trí trả nợ hết trong năm 2016); bố trí thu hồi bố trí đủ mức vốn tối thiểu cần thu hồi trong giai đoạn 2016-2020 của các dự án phải thu hồi là 159,046 tỷ đồng (không tính số vốn phải thu hồi dự án Di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực 1.
- Phân bổ cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020: 23 dự án, số vốn bố trí là 962,260 tỷ đồng. Số vốn còn thiếu chưa bố trí và đề nghị kéo dài sang giai đoạn 2021-2025 là 737,141 tỷ đồng (số vốn các dự án này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định là 1.729,401 tỷ đồng). 
+ Phương án 2: Số vốn được tăng thêm 90 tỷ đồng và phải bố trí thu hồi ứng trước dự án TB1 là 199,055 tỷ đồng.
   Theo phương án này thì số vốn phải bố trí để thu hồi thực tế là 109,055 tỷ đồng (199,055 tỷ đồng - 90 tỷ đồng). 
Để thu hồi ứng trước 109,055 tỷ đồng, thì phải:
- Cắt giảm toàn bộ 04/08 dự án chưa khởi công gồm: (1) Cải tạo, nâng cấp đường PT-05, huyện Yên Dũng (giai đoạn II) là 20 tỷ đồng; (2) Cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm xã Kim Sơn và Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn là 20 tỷ đồng; (3) Hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp Dự án đầu tư xây dựng mô hình điểm về “xây dựng trang trại hữu cơ Hiệp Hòa của Công ty TNHH Kim Tân Minh là 3 tỷ đồng; (4) Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt những điểm khởi nghĩa Yên Thế (giai đoạn I): 40 tỷ đồng.
- Cắt giảm một phần kế hoạch vốn của các dự án: (1) Đường và hạ tầng vào khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng và Chùa Kem, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng là 18 tỷ đồng (từ 20 tỷ đồng xuống 18 tỷ đồng, 2 tỷ đồng đã bố trí chuẩn bị đầu tư năm 2016); (2) Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang là 8,055 tỷ đồng (từ 20 tỷ đồng giảm xuống 11,945 tỷ đồng).
(Như vậy, dự án chưa khởi công còn giữ lại 03 dự án gồm: Đường cứu hộ cứu nạn các xã vùng lũ thuộc khu vực sông Thương, sông Cầu huyện Yên Dũng là 20 tỷ đồng; dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh là 20 tỷ đồng và dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang là 11,945 tỷ đồng)
Tổng số vốn 1.681,741 tỷ đồng được phân bổ như sau: 
- Đối ứng 01 dự án ODA là 124,2 tỷ đồng (bố trí đủ vốn đối ứng theo thẩm định).
- Phân bổ cho các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2011-2015, thu hồi ứng trước và dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 (bao gồm cả các dự án phải bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước): 26 dự án, số vốn bố trí là 698,336 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán nợ đọng XDCB là 18,776 tỷ đồng (đã bố trí trả nợ hết trong năm 2016); bố trí thu hồi bố trí đủ mức vốn tối thiểu cần thu hồi trong giai đoạn 2016-2020 của các dự án phải thu hồi là 129,046 tỷ đồng và thu hồi 55% số vốn phải thu hồi dự án Di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực 1 là 199,055 tỷ đồng.
- Phân bổ cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020: 19 dự án, số vốn bố trí là 859,205 tỷ đồng. Số vốn còn thiếu chưa bố trí và đề nghị kéo dài sang giai đoạn 2021-2025 là 688,538 tỷ đồng (số vốn các dự án này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định là 1.547,743 tỷ đồng).
2.4. Vốn nước ngoài: 1.138,229 tỷ đồng được phân bổ cho 06 dự án theo thông báo dự kiến kế hoạch vốn tại Công văn số 1186/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng 901,895 tỷ đồng so với Công văn số 8836/BKHĐT-TH, tuy nhiên giảm so với đề xuất của tỉnh tại Kế hoạch số 310/KH-UBND là 417,544 tỷ đồng (kế hoạch 310/KH-UBND đề xuất là 1.555,773 tỷ đồng), gồm:
- Chương trình Mở rộng Quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giảm 10,08 tỷ đồng (từ 210,08 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng)
- Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới giảm 174,694 tỷ đồng (từ 206,911 tỷ đồng xuống còn 32,217 tỷ đồng)
- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) tỉnh Bắc Giang giảm 112,77 tỷ đồng (từ 212,77 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng)
- Không còn dự án ĐTXD cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP), số vốn là 120 tỷ đồng (Dự án này của Bộ GTVT)
2.5. Vốn TPCP giai đoạn 2016-2020: 1.011,6 tỷ đồng, được giữ nguyên theo kế hoạch đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Về đề xuất, kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3.1. UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ không thực hiện thu hồi ứng trước dự án Trường bắn Quốc gia khu vực I trong nguồn vốn hỗ trợ các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Giang
   Dự án Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 (TB1) giai đoạn 1, được đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện mục tiêu quốc phòng an ninh của Quốc gia do Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện từ năm 2005, hoàn thành năm 2015, với tổng kế hoạch vốn được giao và ứng trước để thực hiện dự án là 1.397,6 tỷ đồng. Tỉnh Bắc Giang được giao thực hiện công tác bồi thường GPMB cho dự án, phạm vi thuộc 11 xã trên địa bàn 02 huyện: Lục Ngạn và Sơn Động; địa bàn thực hiện là miền núi, vùng sâu; đối tượng thực hiện chủ yếu là đồng bào dân tộc. Tổng số hộ phải bồi thường hỗ trợ di dân, tái định cư là 5.248 hộ (12.810 khẩu), toàn bộ các hộ dân phải di chuyển nơi ở đã tìm được điểm tái định cư và di chuyển dứt điểm ra ngoài Trường bắn TB1 về nơi tái định cư tại địa bàn thuộc 65 xã của 08 huyện trong tỉnh, quá trình GPMB thực hiện kéo dài gần 10 năm, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo thực hiện và Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, chính quyền 2 huyện Lục Ngạn, Sơn Động đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, vận động và cả cưỡng chế để thực hiện bồi thường GPMB, bàn giao đất để xây dựng Trường bắn Quốc gia (TB1). Đến nay, dự án đã hoàn thành và quyết toán, thành toán các hạng mục đã thực hiện là 1.330,6 tỷ đồng.
   Đến nay, số vốn ứng trước của Dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I còn lại chưa bố trí để thu hồi là 398,110 tỷ đồng. Song, đây là dự án thực hiện mục tiêu quốc phòng an ninh của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đề nghị Trung ương xem xét bố trí bố vốn từ ngân sách Trung ương (ngoài số vốn giao cho tỉnh trong giai đoạn 2016-2020) để thu hồi ứng trước của dự án TB1 là 398,110 tỷ đồng (UBND tỉnh Bắc Giang đã có kiến nghị tại các Công văn số 190/UBND-TH ngày 15/9/2016, Công văn số 261/UBND-TH ngày 16/01/2016 và Công văn số 309/UBND-TH ngày 09/12/2016; Văn bản số 26/TH ngày 28/02/2017 về việc đề nghị bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách Trung ương để thu hồi ứng trước của dự án TB1 tỉnh Bắc Giang gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính). 
3.2. UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị về bổ sung danh mục dự án và hỗ trợ nguồn vốn ODA được cấp phát từ ngân sách Trung ương cho dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3.2.1. Về kiến nghị đề xuất bổ sung số vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 cho 02 dự án của tỉnh Bắc Giang đã được thông báo danh mục, song còn thiếu vốn so với tổng mức đầu tư đã được chấp thuận theo Hiệp định đã cam kết là 287,464 tỷ đồng, gồm:
- Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, tổng mức đầu tư đã được chấp thuận theo Hiệp định đã cam kết 206,911 tỷ đồng, số vốn được dự kiến trong kế hoạch 2016-2020 tại Công văn số 1186/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 32,217 tỷ đồng, do vậy số vốn còn thiếu đề nghị bổ sung là 174,694 tỷ đồng.
- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) tỉnh Bắc Giang, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, tổng mức đầu tư đã được chấp thuận theo Hiệp định đã cam kết 212,770 tỷ đồng, số vốn được dự kiến trong kế hoạch 2016-2020 tại Công văn số 1186/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 100,0 tỷ đồng, do vậy số vốn còn thiếu đề nghị bổ sung là 112,770 tỷ đồng.
3.2.2 Về kiến nghị đề xuất bổ sung danh mục và số vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 cho 02 dự án của tỉnh Bắc Giang chưa được thông báo tại Công văn số 1186/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 235,539 tỷ đồng, gồm:
- Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP), dự án hợp phần của tỉnh Bắc Giang tham gia dự kiến tổng mức đầu tư là 120,0 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương 120 tỷ đồng.
- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, dự án hợp phần của tỉnh Bắc Giang tham gia, tổng mức đầu tư  dự kiến là 128,177 tỷ đồng, trong đó đề nghị bổ sung nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương 115,539 tỷ đồng (không kể vốn ODA do địa phương vay lại).
(Chi tiết dự án UBND tỉnh Bắc Giang đã có Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 30/03/2017 và Công văn số 44/UBND-TH ngày 07/04/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định)./.
Nguyễn Thị Đến - Phòng THQH