DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454507
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 652
  • Trong tuần: 652
  • Trong tháng: 711888
  • Trong năm: 2985840
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 4 năm 2017 ( 13:59 | 17/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 12/03/2017 đến hết ngày 11/04/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 91 lượt hồ sơ, (trong đó 70 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 18 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Có 60 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.

   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 81 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 70 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.

   Trong tháng 4/2017, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 207 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 02 dự án với vốn tăng thêm 212,4 (đều là các dự án bên ngoài các KCN); 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,16 triệu USD.

   Từ đầu năm đến nay (tính đến hết tháng 4/2017), toàn tỉnh thu hút được 50 dự án đầu tư, trong đó có 32 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 25,752 tỷ đồng; 18 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 180,86 triệu USD. Trong đó:

   - Ngoài KCN: Thu hút được 30 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 25.703 tỷ đồng (chỉ tính các dự án cấp từ ngày 01/01/2017; và 02 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 150,16 triệu USD.

   - Trong KCN: thu hút 02 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 49 tỷ đồng, 16 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 30,7 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1170 dự án đầu tư, trong đó có 892 dự án đầu tư trong nước và và 278 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 79.672 tỷ đồng và 3.723,25 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 877 dự án, trong đó có 89 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 631.96 triệu USD và 788 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 72.672 tỷ đồng) 

Phòng KTĐN