DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169883
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1017
  • Trong tuần: 21393
  • Trong tháng: 427264
  • Trong năm: 2701216
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2017 và 04 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 10:50 | 14/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng 4/2017, trên địa bàn tỉnh có 162 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.000 tỷ đồng, tăng 78% về số doanh nghiệp và tăng 319% về số vốn đăng ký đó với tháng 3/2017. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2017 đạt 12,3 tỷ đồng, tăng 136% so với tháng 3/2016.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 125 lượt, tăng 111% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 05 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 66% so với tháng 3/2017. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 15 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại là 03 doanh nghiệp.

   Bốn tháng đầu năm 2017, số lượng doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới là 294 doanh nghiệp, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2016. Với tổng số vốn đăng ký là 2.916 tỷ đồng giảm 52% so với cùng kỳ năm 2016.

   Tính đến ngày 31/03/2017, tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký trong tỉnh là 6202 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp trong nước với số vốn đăng ký là 37.191 tỷ đồng; doanh nghiệp FDI có 270 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 3,039 tỷ USD .

   Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.217 doanh nghiệp, chiếm 35,7 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

   Việt Yên có 953 doanh nghiệp, chiếm 15,4 %

   Lạng Giang có 646 doanh nghiệp chiếm 10,4 %

   Hiệp Hoà có 470 doanh nghiệp, chiếm 7,6 %

   Lục Nam có 468 doanh nghiệp, chiếm 7,5 %

   Yên Dũng có 422 doanh nghiệp, chiếm 6,8 %

   Tân Yên có 349 doanh nghiệp, chiếm 5,6 %

   Lục Ngạn có 274 doanh nghiệp, chiếm 4,4 %

   Yên Thế có 214 doanh nghiệp, chiếm 3,5 %

   Và ít nhất là huyện Sơn Động có 189 doanh nghiệp, chiếm 3%.

Lê Thị Thu Hằng - Phòng ĐKKD