DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29258561
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 7237
  • Trong tuần: 7237
  • Trong tháng: 830169
  • Trong năm: 1789894
Trang chủ

Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức. ( 10:32 | 19/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Nghị định 42/2017/NĐ-CP có một số điểm mới về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, và Điều kiện đối với năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.
 
1. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân
a) Nghị định 42/NĐ-CP sửa đổi quy định về cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng và chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng.
Nghị định 42 năm 2017 có sự thay đổi trong quy định về điều kiện cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng như sau:
+ Hạng 1: cá nhân đã thực hiện công việc chủ trì thiết kế hoặc thẩm định thiết kế cho ít nhất 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc 10 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Hạng 2: cá nhân đã thực hiện công việc chủ trì thiết kế hoặc thẩm định thiết kế cho ít nhất 06 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 12 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
+ Hạng 3: cá nhân đã thực hiện công việc chủ trì thiết kế hoặc thẩm định thiết kế cho ít nhất 01 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, 03 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Nghị định 42 năm 2017 quy định về điều điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng khác so với quy định trước đó tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:
+ Hạng I: cá nhân đã thực hiện công việc chủ trì kiểm định hoặc chủ trì thiết kế ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
+ Hạng II: cá nhân đã thực hiện công việc chủ trì kiểm định hoặc chủ trì thiết kế ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
+ Hạng III: cá nhân đã tham gia công việc kiểm định hoặc thiết kế ít nhất 02 công trình cấp III hoặc 03 công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
c) Nghị định 42/CP năm 2017 quy định có sự khác biệt so với Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng như sau:
+ Hạng I: Cá nhân đã đảm nhiệm vị trí giám sát trưởng ở ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
+ Hạng II: Cá nhân đã đảm nhiệm vị trí giám sát trưởng ở ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
+ Hạng III: Cá nhân đã đảm nhiệm vị trí giám sát trưởng ở ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”.
 
2. Điều kiện đối với năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Nghị định 42 năm 2017 của Chính phủ bổ sung thêm điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức kiểm định xây dựng:
+ Hạng I: Tổ chức phải có số người được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I tối thiểu là 10 người; số người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn tối thiểu là 15 người và đáp ứng điều kiện là đã thực hiện kiểm định xây dựng cho ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại.
+ Hạng II: Tổ chức phải có số người được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II tối thiểu là 10 người; số người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn tối thiểu là 10 người và đáp ứng điều kiện là đã thực hiện kiểm định xây dựng cho ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.
Nghị định 42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017 và bãi bỏ quy định tại khoản 6 và 7 Điều 34, khoản 3 Điều 69, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 38 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.
Theo thuvienphapluat.vn