DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28762517
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 711
  • Trong tuần: 16207
  • Trong tháng: 334125
  • Trong năm: 1293850
Trang chủ

Quyết định 10/2017/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. ( 11:05 | 19/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 
Quyết định 10/2017/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
 
1. Các hoạt động chính và mức hỗ trợ cho từng nội dung của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quyết định 10/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định nội dung và mức hỗ trợ của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ như sau:
- Xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước. Mức hỗ trợ tối đa là 70% hoặc 100% tùy hoạt động hỗ trợ.
- Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp: quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa là 100%.
- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng và vật liệu. Mức hỗ trợ tối đa là 100%, 70%. 50% tùy từng nội dung hoạt động cụ thể.
- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa là 70%.
- Xây dựng hệ thống thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm. Mức hỗ trợ tối đa là 100%.
 
2. Xây dựng và thẩm định dự án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Theo Quyết định 10/TTg năm 2017, các đơn vị xây dựng đề án và gửi đến Bộ Công thương nếu xin hỗ trợ từ nguồn vốn trung ương; hoặc sẽ được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hướng dẫn nộp nếu xin hỗ trợ từ nguồn vốn địa phương.
Hội đồng thẩm định tại Trung ương và địa phương sẽ tiếp nhận, đánh giá sơ bộ và thẩm định đề án. Dựa vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ Công thương sẽ phê duyệt đề án nhận hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt đề án nhận hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo quy định của Quyết định 10 năm 2017.
Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về việc xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.
Theo thuvienphapluat.vn