DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28762458
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 652
  • Trong tuần: 16148
  • Trong tháng: 334066
  • Trong năm: 1293791
Trang chủ

Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước ( 11:11 | 19/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước về đối tượng được vay tín dụng đầu tư, điều kiện vay, mức vốn cho vay, thời hạn và lãi suất vay tín dụng đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển.

1. Đối tượng được cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước

Các dự án đầu tư nằm trong Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm Nghị định 32/2017 của Chính phủ thuộc đối tượng được cho vay tín dụng đầu tư.

Theo đó, điều kiện đối với những đối tượng trên được quy định tại Nghị định 32/CP như sau:

+ Dự án phải được thẩm định là dự án có hiệu quả và có khả năng trả nợ vay;

+ Vốn chủ sở hữu cho dự án đầu tư xin vay tín dụng phải đạt tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư;

+ Đảm bảo tiền vay và mua bảo hiểm đảm bảo tiền vay;

+ Tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay, đối tượng khách hàng xin vay vốn tín dụng đầu tư không được có nợ xấu tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.

+ Đối tượng xin vay vốn phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính, kiểm toán và hạch toán kế toán hằng năm.

2. Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư và thời hạn cho vay

+ Nghị định 32 của Chính phủ năm 2017 quy định mức cho vay tín dụng tối đa đối với mỗi dự án đầu tư là 70% tổng vốn đầu tư. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải đảm bảo tổng mức dư nợ cấp tín dụng không được vượt quá 15% tính trên vốn tự có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với một khách hàng.

+ Thời hạn cho vay theo quy định tại Nghị định 32 sẽ tùy thuộc vào khả năng thu hồi vốn của dự án đầu tư và khả nợ nhưng mức tối đa không quá 15 năm (đối với dự án nhóm A) và không quá 12 năm (đối với các dự án còn lại).

+ Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định mức vốn và thời hạn cho vay tín dụng đầu tư dựa trên kết quả thẩm định dự án.

3. Lãi suất cho vay và đảm bảo tiền vay

+ Nghị định 32 năm 2017 quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước bằng lãi suất bình quân gia quyền trúng thầu trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam cộng (+) tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro.

+ Ngân hàng Phát triển Việt Nam công bố mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước vào ngày cuối cùng của quý.

+ Đối với lãi suất quá hạn, Nghị định 32/NĐ-CP quy định mức tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.

+ Khi vay vốn tín dụng đầu tư, khách hàng phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ngân hàng phát triển Việt Nam được phép xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Nghị định 32/2017/NĐ-CP về chính sách vay vốn tín dụng đầu tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2017 và thay thế Nghị định 75/2011, Nghị định 54/2013 và Nghị định 133/2013.

Theo thuvienphapluat.vn

Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước về đối tượng được vay tín dụng đầu tư, điều kiện vay, mức vốn cho vay, thời hạn và lãi suất vay tín dụng đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển.