DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190204
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 653
  • Trong tuần: 12675
  • Trong tháng: 447585
  • Trong năm: 2721537
Trang chủ

Thông báo về việc thu phí, lệ phí đăng ký đăng ký doanh nghiệp ( 14:14 | 21/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Căn cứ Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2017 như sau:

I.    BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ghi chú:

I.1. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì: đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác. Do vậy, cơ quan đăng ký kinh doanh thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

- Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: do bị mất, cháy, rách, nát, tiêu hủy, giả mạo, không trung thực, do thay đổi thông tin về đơn vị trực thuộc làm thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu cũ của doanh nghiệp(quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn);

- Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

I.2. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Căn cứ Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 55 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, các trường hợp doanh nghiệp phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

I.3. Cung cấp thông tin doanh nghiệp:

- Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp với số lượng lớn, trong một thời gian dài.

 II. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN PHÍ, LỆ PHÍ

1.         Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính

2.         Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

3.         Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

4.         Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Ghi chú:

II.1. Miễn lệ phí

Căn cứ Điều 5 Thông tư 215/2016/TT-BTC, doanh nghiệp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

- Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

II.2. Miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Các trường hợp được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp bao gồm:

- Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước;

- Công bố mẫu con dấu;

- Công bố thông tin giải thể;

- Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;

- Doanh nghiệp chỉ thực  hiện cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều gồm Điều 49, Điều 51, Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

- Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

- Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để các tổ chức, công dân, doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

1. Thông tư 215/2016/TT-BTC.

2. Công văn số 1373/BKHĐT-ĐKKD.

 

Lê Thị Thu Hằng - Phòng ĐKKD