DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454543
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 688
  • Trong tuần: 688
  • Trong tháng: 711924
  • Trong năm: 2985876
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 5 năm 2017 ( 10:56 | 07/06/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 5 năm 2017

   Trong tháng 5/2017, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 295 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 01 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư tăng thêm 2,5 triệu USD; Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp 02 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 1,85 triệu USD và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án đầu tư nước ngoài với vốn tăng thêm là 64,19 triệu USD.

   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 77 dự án đầu tư, trong đó có 53 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 26.427,7 tỷ đồng và 24 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 305,73 triệu USD. Trong đó:

   - Ngoài KCN: Thu hút được 49 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 26.314 tỷ đồng; 4 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 270,28 triệu USD.

   - Trong KCN: thu hút 4 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 113,7 tỷ đồng; 20 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 35,45 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.196 dự án đầu tư, trong đó có 912 dự án đầu tư trong nước và và 284 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 79.946 tỷ đồng và 4.060 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 897 dự án, trong đó có dự án 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 904,74 triệu USD và 806 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 72.572,7 tỷ đồng).

Lương Đình Định - Phòng KTĐN