DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190244
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 693
  • Trong tuần: 12715
  • Trong tháng: 447625
  • Trong năm: 2721577
Trang chủ

Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 hoàn thành các thủ tục cho các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 sử dụng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 ( 08:28 | 16/06/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Công tác tham mưu phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 hoàn thànhcác thủ tục cho các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 sử dụng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020

1. Đối với các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý:

   Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2017, trong đó có nguồn vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017.

   Trên cơ sở, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 (lần 4), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017, cho 04 dự án khởi công mới năm 2018 thuộc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh (dự kiến đầu tư từ nguồn vốn cân đôi ngân sách tỉnh), số vốn là 800 triệu đồng, cụ thể gồm:

   - Lĩnh vực giao thông (01 dự án), số vốn 200 triệu đồng: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông  các xã: Hương Lâm, Xuân Cẩm và Mai Trung, huyện Hiệp Hòa là 200 triệu đồng.

   - Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (02 dự án), số vốn 400 triệu đồng, gồm: Xây dựng nhà lớp học các trường Tiểu học Mai Trung số 1, THCS Mai Đình, THCS Xuân Cẩm, mầm non Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa là 200 triệu đồng; Nhà lớp học, nhà công vụ, nhà ký túc xá, nhà ăn Trường THPT Sơn Động số 1 là 200 triệu đồng.

   - Lĩnh vực Y tế (01 dự án), số vốn 200 triệu đồng: Xây dựng Trung tâm y tế huyện Lục Nam là 200 triệu đồng.

 (Chi tiết danh mục các dự án được phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 đợt 1 tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

2. Đối với các dự án do bộ ngành trung ương đầu tư trên địa bàn

   Để tranh thu nguồn vốn của các Bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 góp phần tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao bộ mặt đô thị Bắc Giang. Theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại Công văn số 683/VKS-VP ngày 11/5/2017 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 825/QĐ-VKSTC-C3 ngày 29/10/2016; với tổng mức đầu tư 77,049 tỷ đồng (gồm: Ngân sách Trung ương 68,549 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 8,5 tỷ đồng); dự án đã được giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, căn cứ Thông báo số 72-TB/VPTU ngày 11/5/2016 và Thông báo số 149-TB/TU ngày 01/03/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc nhất trí hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 là 200 triệu đồng cho dự án, để triển các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công mới dự án trong kế hoạch năm 2018.

(Chi tiết danh mục dự án được phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 đợt 2 tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Nguyễn Thị Đến - Phòng THQH