DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830108
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3308
  • Trong tuần: 10648
  • Trong tháng: 87489
  • Trong năm: 2361441
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 4 năm 2017 ( 11:16 | 19/04/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án  trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng không có phát sinh mới.

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 10 gói thầu với giá trị 119,1 tỷ đồng, trong đó có 05 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 05 gói chỉ định thầu.

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 52 gói thầu với giá trị 229,32 tỷ đồng, trong đó có 18 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 29 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Công tác tổng hợp kết quả thẩm định  báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng trình lãnh đạo sở phê duyệt 06 báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê dyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 29 gói thầu, trong đó 10 gói áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 19 gói áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường với giá trị 30,2 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 62 gói thầu với giá trị 73,5 tỷ đồng, trong đó có 16 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 46 gói chỉ định thầu.

3. Công tác thẩm định các dự án đầu tư theo hình thức PPP

- Tổ chức hội nghị làm rõ những nội dung còn tồn tại của đề xuất dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường của thị trấn Neo và một số trường THCS, trường tiểu học huyện Yên Dũng

- Tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án Xây dựng cầu Á Lữ và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT.

- Báo cáo Phương án đề xuất dự án: Xây dựng cầu vượt nút giao đường Xương Giang Nối đường Nguyễn thị Minh Khai với đường Trần Quang Khái, thành phố Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyến giao (BT) 

- Tiến độ thực hiện các dự án PPP

4. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:

- Kết luận Kiểm tra công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Tu bổ đê thường xuyên năm 2016, tỉnh Bắc Giang(Đê địa phương) tại Ban QLDA ĐTXD các Công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Giang 

- Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-SKHĐT tổ chức giám sát đầu tư và kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Cải tạo, nâng cấp đường Làng Tự - Dương Huy tại huyện Việt Yên 

- Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SKHĐT tổ chức giám sát đầu tư và kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang tại Sở Nội vụ 

- Thông báo lịch giám sát đầu tư và kế hoạch kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu của dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật CCN Đại Lâm xã Đại Lâm huyện Lạng Giang tại UBND huyện Lạng Giang 

-  Thông báo lịch giám sát đầu tư và kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu của dự án ĐTXD công trình Đường vào trung tâm xã Bồng Am, huyện sơn Động, tỉnh Bắc Giang tại UBND huyện Sơn Động 

- Thông báo lịch giám sát đầu tư đối với Công ty Cổ phần Gwin 

- Thông báo lịch giám sát đầu tư đối với Công ty TNHH Nam Giang 

5. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:

Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 05 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 26 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.

6. Công tác khác:

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án, gia hạn thời gian thực hiện Dự án ĐTXD công trình: Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cụm số 03(Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên), thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng thế giới 

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án, gia hạn thời gian thực hiện Dự án ĐTXD công trình: Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cụm số 01(Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Giang), thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng thế giới 

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án, gia hạn thời gian thực hiện Dự án ĐTXD công trình: Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cụm số 02(Bệnh viện đa khoa khu vực Lục ngạn), thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng thế giới 

- Tham mưu đề xuất cho phép sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm qua đấu thầu công trình Nhà đa năng, nhà lớp học 6 phòng Trường THPT Lục Ngạn số 3 

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung Dự án: Nâng cấp đê Tả Cầu Ba Tổng đoạn từ K0-K13 + 500 và đê Hữu Thương ba Tổng, đoạn từ K0-K14+100 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 4.5 thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà thể thao Xương Giang 

- Tham mưu đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 38 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 

- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung báo cáo hợp phần khả thi Dự án phát triển bệnh viện tỉnh Bắc Giang.

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT