DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995386
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 594
  • Trong tuần: 5132
  • Trong tháng: 252767
  • Trong năm: 2526719
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 6 năm 2017 ( 11:34 | 19/06/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
- Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án  trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Trong tháng không có phát sinh mới.
- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 14 gói thầu với giá trị 17,7 tỷ đồng, trong đó 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 12 gói chỉ định thầu .
Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 95 gói thầu với giá trị 269,9 tỷ đồng, trong đó có 21 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 62 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
2. Công tác thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt:
- Công tác tổng hợp kết quả thẩm định  báo cáo KTKT trình Giám đốc Sở phê duyệt:
Trong tháng trình lãnh đạo sở phê duyệt 11 báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Tính từ đầu năm đến nay đã tổng hợp kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt 24 báo cáo kinh tế - kỹ thuật
- Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê dyệt:
Trong tháng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 45 gói thầu, trong đó 03 gói áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 42 gói áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường với giá trị 15,9 tỷ đồng .
Lũy kế từ đầu năm đã thẩm định KHLCNT đối với 90 gói thầu với giá trị 101,1 tỷ đồng, trong đó có 21 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 79 gói chỉ định thầu.
3. Công tác thẩm định các dự án đầu tư theo hình thức PPP
- Tham mưu đề xuất dự án: Cải tạo, sửa chữa ga Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng – chuyển giao (BT);
- Tổ chức hội nghị xin ý kiến đề xuất dự án: xây dựng sân vận động 15.000 chỗ thành phố Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BT, và dự án: Trụ sở Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BT;
- Tổ chức hội nghị xin ý kiến đề xuất dự án: đầu tư xây dựng đường trục thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang theo hình thức hợp đồng BT;
- Báo cáo đề xuất dự án xây dựng cầu Á Lữ và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT;
- Tham gia ý kiến đề xuất dự án xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam theo hình thức hợp đồng BT;
- Kiểm tra các dự án lựa chọn sơ bộ đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng về việc tham gia ý kiến về quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;    
4. Công tác Giám sát đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu:
- Dự thảo báo cáo kiểm tra công tác đấu thầu dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang;
- Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SKHĐT tổ chức giám sát đầu tư - Tổ chức Giám sát đầu tư và kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại Lâm xã Đại Lâm huyện Lạng Giang tại UBND huyện Lạng Giang;
- Tổ chức giám sát đánh giá đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 295B (đoạn Km4+812,5-Km8+250).
5. Công tác Tham gia ý kiến HSMT:
- Trong tháng đã tham gia ý kiến HSMT đối với 11 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.
- Tính từ đầu năm đã tham gia ý kiến HSMT đối với 44 gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư.
6. Công tác khác:
- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về việc lựa chọn nhà thầu qu mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ tư vấn;
- Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án DDYXD công trình: Cở sở làm việc Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang;
- Tham gia ý kiến đối với khối lượng đã thực hiện hạng mục Cổng tường rào thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1);
- Tham mưu đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng HTKT nhà thể thao Xương Giang;
- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp dự thảo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang”.
- Tham mưu đề xuất cho phép sử dụng kinh phí dự phòng để bổ sung phát sinh báo cáo KTKT công trình Nhà điều hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang;
- Tham mưu đề xuất cho phép thanh toán đối với phần điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà thể thao Xương Giang;
- Tham mưu đề xuất cho phép sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm qua đấu thầu và gia hạn thực hiện hợp đồng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Đồng Tân, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang;
- Tham gia ý kiến về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn;
- Tham gia ý kiến điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên;
- Tham mưu đề xuất chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Trúc Tay phục vụ tiêu thoát nước KCN;
- Tham gia ý kiến đối với khối lượng đã thực hiện thuộc dự án: Trụ sở làm việc liên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ;
- Tham gia ý kiến thẩm định chủ trương điều chỉnh báo cáo KTKT;

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT