DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28762590
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 784
  • Trong tuần: 16280
  • Trong tháng: 334198
  • Trong năm: 1293923
Trang chủ

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành ( 10:14 | 04/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 
Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ.
   Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX có thêm chức năng bảo lãnh tín dụng và việc bảo lãnh sẽ được áp dụng cho các HTX, liên hiệp HTX khi:
- Các HTX, liên hiệp HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Có vay vốn trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng.
- Có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn.
- Dự án vay vốn đã được Quỹ thẩm định và đánh giá có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.
- Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.
- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, HTX, liên hiệp HTX là chủ đầu tư dự án không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.
   Quyết định 23/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.
Theo thuvienphapluat.vn