DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29574975
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5089
  • Trong tuần: 77902
  • Trong tháng: 298373
  • Trong năm: 2106308
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 tỉnh Bắc Giang ( 11:01 | 07/05/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 bằng 103,4% so với tháng trước, bằng 120,1% so với tháng 4/2016; chỉ số cộng dồn 4 tháng bằng 119,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ bằng 116,3% so với 4 tháng năm 2015). Trong tháng 4, các ngành như: sản xuất sản phẩm điện tử, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất sản phẩm từ kim loại… tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; Nhà máy đạm Hà Bắc đã bước đầu vượt qua khó khăn, dự tính chỉ số sản xuất bằng 298,6%, sản lượng đạm đạt 36.900 tấn, tăng 24.540 tấn so với cùng kỳ. Tuy nhiên một số ngành sản xuất có tốc độ giảm do gặp khó khăn về  tiêu thụ sản phẩm như: Ngành khai khoáng, chế biến thực phẩm, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất trang phục ... đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của toàn ngành công nghiệp([1]).

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 4 ước đạt 6.580 tỷ đồng, tăng 25,1%; 4 tháng ước đạt 24.610 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ, đạt 26,5% kế hoạch (cùng kỳ đạt 28,8% kế hoạch)([2]), trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.835 tỷ đồng, tăng 32,4%, kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.780 tỷ đồng, tăng 13,2%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.995 tỷ đồng, tăng 26,1%.

1.2. Sản xuất nông nghiệp

Hiện nay, các địa phương cơ bản đã kết thúc gieo trồng vụ Chiêm xuân và đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ các loại cây trồng. Chăn nuôi, thủy sản phát triển bình thường; công tác tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y được thực được tập trung cao; các bệnh thông thường như: viêm phổi, tiêu chảy, tụ huyết trùng có xuất hiện lẻ tẻ, song đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không ảnh hưởng tới sự phát triển đàn vật nuôi. Tuy nhiên giá bán sản phẩm chăn nuôi nhất là giá lợn hơi tiếp tục giảm và ở mức thấp ảnh hưởng không nhỏ đến người chăn nuôi (giá lợn hơi hiện đang phổ biến ở mức khoảng 20 ngàn đồng/kg).

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh trồng được trên 215 nghìn cây phân tán các loại và 2.832 ha rừng trồng tập trung, đạt 54,6% kế hoạch. Công tác Quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, tuy nhiên tình trạng chặt phá rừng tự nhiên, lấn chiếm đất lâm nghiệp tiếp tục xảy ra, tại một số nơi có diễn biến phức tạp([3]).

Về sản xuất vải thiều: Hiện nay 6.000ha vải sớm đang thời đậu quả non; diện tích vải thiều chính vụ trên 23.000 ha, trong đó, tỷ lệ ra hoa đạt 45%. Do tỷ lệ ra hoa đạt thấp, các cơ quan chức năng đang tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc để nâng cao sản lượng quả vải.

1.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 4 ước đạt 1.775 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước; 04 tháng ước đạt 7.095 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ, đạt 33,3% kế hoạch (cùng kỳ đạt 32,6%).

Giá trị xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Tính đến 15/4/2017, giá trị xuất khẩu ước đạt 1.680 triệu USD, tăng 46%, bằng 35% kế hoạch; giá trị nhập khẩu ước đạt 1.720 triệu USD, tăng 41%, bằng 33,7% kế hoạch.

Ước đến 30/4/2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 34.600 tỷ đồng, tăng 7,5%; dư nợ tín dụng ước đạt 32.900 tỷ đồng, tăng 5,2%; nợ xấu trên địa bàn là 272 tỷ đồng, chiếm 0,83% tổng dự nợ, giảm 0,04% so với thời điểm 31/12/2016.

1.4. Thu ngân sách và đầu tư công

Tổng thu ngân sách nội địa 4tháng ước đạt 1.375 tỷ đồng, tăng 2,8% so cùng kỳ, bằng 35,6% dự toán năm(cùng kỳ đạt 37,1% dự toán); thu không tính tiền đấu giá sử dụng đất đạt 855tỷ đồng, tăng 9,5%, bằng 31% dự toán([4])

Tiếp tục rà soát kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 4) báo cáo Trung ương; chuẩn bị phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình 30a. Đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 là 2.153 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đạt cao hơn cùng kỳ. Ước đến 30/4/2017, giá trị khối lượng thực hiện đạt 500 tỷ đồng, bằng 23,2,3% kế hoạch; giải ngân ước đạt 420 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch([5]) (cùng kỳ khối lượng thực hiện đạt 16,3%; giải ngân đạt 13,5% kế hoạch).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 08 dự án theo hình thức đối tác công tư (tất cả các dự án đều theo hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư 2.728 tỷ đồng, trong đó dự án cầu Đồng Sơn và đường lên cầu đã khởi công; dự án khu nhà khách tỉnh Bắc Giang đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư; 04 dự án đã được chấp thuận chủ trương cho phép lập đề xuất đầu tư([6]) và 02 dự án đang xem xét thẩm định chủ trương cho phép lập đề xuất([7]).

1.5. Thu hút đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh trang quốc gia năm 2017 định hướng đến năm 2020; chỉ đạo đánh giá, phân tích chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm cải thiện trong những năm tiếp theo; đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh.

Trong 4 tháng, có 50 dự án đầu tư được cấp mới, trong đó có 32 dự án trong nước, vốn đăng ký 25.700 tỷ đồng, gấp 24,4 lần; 18 dự án đầu tư nước ngoài, tăng 5,9%, vốn đăng ký 181 triệu USD, bằng 82,6% cùng kỳ([8]); có 359 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 35,9% mục tiêu, tăng 40,8%, tổng vốn đăng ký là 3.242 tỷ đồng bằng 49,8% so với cùng kỳ năm 2016 (không tính Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh, số vốn đăng ký 4 tháng năm 2017 tăng 29% so với cùng kỳ).

1.6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được nhanh tiến độ. 4 tháng, toàn tỉnh đã cấp được 162 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đạt 162%; cấp mới 5.273 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, đạt 21,1% kế hoạch, cấp đổi  6.043 giấy, đạt 40,2% kế hoạch.

Công tác quản lý môi trường và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các bến, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu cát, sỏi trên địa bàn; thực hiện rà soát,bảo vệ tài nguyên nước chưa khai thác, sử dụng nguồn nước tiết kiệmcó hiệu quả, không đểtác động xấu đến môi trường; thực hiện Vận hành và tiếp nhận đấu nối hệ thống quan trắc môi trường tự động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và Công ty TNHH Fugiang (KCN Vân Trung) với hệ thống quan trắc môi trường tự động.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục - đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát việc thực hiện chương trình năm học, hoàn thành chương trình các cấp học theo đúng kế hoạch biên chế thời gian năm học 2016-2017. Tập trung ôn tập cho học sinhđảm bảo đủ kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi học kỳ II, thi THPT quốc gia năm 2017. Tiếp tục làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinhcuối cấp; chuẩn bị các điều kiện cho kỳ xét tốt nghiệp lớp 9 và thi THPT quốc gia năm 2017.

2.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Các đơn vị, địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh đặc biệt là các loại cúmA/H7N9 có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam và phòng chống bệnh ho gà; triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. Đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai việc lập hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cho người dân; tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị khám chữa bệnh BHYT; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã vượt kế hoạch đề ra, đạt 86,8%.

2.3. Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động 01/5. Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như: phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bắc Giang năm 2017, giải Bóng bàn Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, năm 2017, triển khai Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn trên địa bàn. Bênh cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử.

2.4. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội và các chính sách với người có công, gia đình chính sách tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định([9]). UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn Bắc Giang giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được duy trì đúng quy định([10]); công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, BHXH đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

3. Lĩnh vực nội chính

3.1. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khá tích cực. Năm 2016, chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bắc Giang đứng thứ 11 trong toàn quốc (tăng 10 bậc so với năm 2015). Trong tháng UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, phiên bản 1.0; chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát, lập danh mcụ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng chống tham nhũng

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng các quy định; tình hình khiếu nại, tố cáo trong tháng trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường; tuy nhiên có 05 đoàn khiếu kiện đông ngườivới 06 lượtlên Cổng trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở Tiếp dân UBND tỉnh khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường([11]).Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp 654 lượt người, tăng 6,2%, đề nghị giải quyết 468 vụ việc, giảm 2,3%; tiếp nhận 620 đơn các loại, giảm 3,7%, tổng số đơn phải giải quyết trong tháng là 442 đơn, giảm 34,1%; đã giải quyết xong 205 đơn, đạt tỷ lệ 46,4% (cùng kỳ đạt 29,2%).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng theo đúng quy định; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Trong tháng, toàn tỉnh tiến hành 19 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đã ban hành kết luận 06 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 171 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 32 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 139 triệu đồng.

3.3. Công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo thực hiện tốt. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017…

Lực lượng Công an, Quân đội nắm chắc tình hình trên địa bàn, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong tháng, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết An toàn giao thông 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017. Số người bị chết do tai nạn giao thông trong tháng 4 đã giảm song số vụ và số người bị thương vẫn ở mức cao và tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, tính từ 16/3/2017 đến 15/4/2017, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ TNGT, làm chết 7 người, làm bị thương 14 người; So sánh với cùng kỳ năm 2016: tăng 03 vụ (20%); giảm 05 người chết (41,6%); tăng 05  người bị thương (55,5%)([12]).

Tóm lại,tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 tiếp tục có chuyển biến tốt: sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, cao hơn cùng kỳ năm 2016; sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả tích cực; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo...

Tuy vậy, sản xuất của một số ngành công nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn; việc triển khai một số dự án lớn, dự án BT trên địa bàn còn nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện còn chậm; thu ngân sách đã tăng song vẫn còn nhiều khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ; tình trạng chặt phá rừng, tranh chấp đất đồi rừng tại một số địa phương diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản, xả thải gây ô nhiễm môi trường còn xảy ra; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên nhưng chưa có bước đột phá([13]); tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp ...

Phòng TH-QH


[1] Ngành khai khoáng, bằng 58,25%; ngành chế biến thực phẩm bằng 93,23%; ngành Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic bằng 106,54%; ngành Sản xuất trang phục bằng 99,55% so với cùng kỳ.

[2]Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2015 đạt 15.790 tỷ đồng, bằng 26,9% kế hoạch năm, tăng 11,2% so với cùng kỳ 2014

[3]Từ đầu năm đến nay đã xử lý hành chính 103 vụ; tịch thu 61,546 m3 gỗ các loại, so với cùng kỳ, số vụ vi phạm tăng (07 vụ = 7%), khối lượng gỗ vi phạm tăng (6,208 m3 = 13%).

[4]Trong 15 khoản thu ngoài thu tiền sử dụng đất có 08 khoản thu cao hơn cùng kỳ, còn lại 07 khoản thu thấp hơn cùng kỳ, cụ thể: DNNN Trung ương bằng 70,2%, thu xổ số kiến thiết bằng 96,1%, tiền sử dụng đất bằng 93,4%, thuế sử dụng đất PNN bằng 82,0%, thuế bảo vệ môi trường bằng 82,0%, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng 26,5%, thu cố định tại xã bằng 74,7%.

[5]Trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương thực hiện đạt 19,9%, giải ngân 16,9%; Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện đạt 33,2%, giải ngân đạt 27,8%

[6]Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường của thị trấn Neo và một số trường THCS, trường tiểu học huyện Yên Dũng; dự án xây dựng trường tiểu học thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng; dự án xây dựng cầu Á Lữ và đường lên cầu; Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT289 và đường Minh Khai kéo dài.

[7]Dự án Xây dựng cầu vượt nút giao Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải; dự án Xây dựng đường trục chính khu dân cư Trằm thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

[8]Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.170 dự án đầu tư, trong đó có 892 dự án đầu tư trong nước và và 278 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 79.672 tỷ đồng và 3.723,25 triệu USD.

[9]Trong tháng 4, đã ra quyết định trợ cấp hàng tháng đối với 44 trường hợp người có công và thân nhân; trợ cấp 1 lần đối với 395 trường hợp;  Cấp lại 15 thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sỹ. Phân bổ chỉ tiêu và kinh phí điều dưỡng tập trung đối với người có công năm 2017, gồm 5.500 đối tượng, với số kinh phí: 12.210 triệu đồng.

[10]Ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội đối với công ty TNHH điện tử Sung Gwang, số tiền phạt: 40.700.346 đồng. Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ 11 vụ tai nạn nặng, trong đó: 08 vụ tai nạn lao động nặng làm 08 người bị thương; 03 vụ tai nạn giao thông nặng làm 03 người bị thương

[11]Ngày 16/3/2017, đoàn hơn 80côngthôn Trung Đồng, xã Vân trung, huyện Việt Yên; ngày 20/3/2017, đoàn khoảng hơn 15 công dân xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế; ngày 28/3/2017, đoàn khoảng hơn 40 công dân thôn Vũ Trù, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam; ngày 10/4/2017, đoàn 05 công dân; ngày 17/4/2017, đoàn 10 công dân thuộc các huyện Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế và thành phố Bắc Giang; ngày 17/4/2017, đoàn ông Hồ Văn Nết và 10 công dân, trú tại thôn Đường, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng.

[12]4 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 87 vụ TNGT, làm chết 35 người, làm bị thương 84 người; So sánh với cùng kỳ tăng 27 vụ (45,5%); tăng 4 người chết (12,9%); tăng 36  người bị thương (75%).

[13]Năm học 2016-2017, tỉnh Bắc Giang có 5 học sinh tham gia dự thi đội tuyển quốc gia tham gia dự thi quốc tế, tuy nhiên không có em nào trúng tuyển, không đạt mục tiêu Chủ tịch UBND tỉnh giao.