DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454589
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 734
  • Trong tuần: 734
  • Trong tháng: 711970
  • Trong năm: 2985922
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 7 năm 2017 ( 14:18 | 13/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 12/6/2017 đến hết ngày 11/7/2017,  đã tiếp nhận 103 lượt hồ sơ, (trong đó 62 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 5 hồ sơ giãn tiến độ và 31 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 5 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 63 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.

   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 87 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 79 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.

   Trong tháng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 139 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,12 triệu USD; điều chỉnh 02 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư tăng thêm 2,5 triệu USD; Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 42,5 tỷ đồng, cấp 06 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 205,5 triệu USD và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án đầu tư nước ngoài với vốn tăng thêm là 15,7 triệu USD.

   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 99 dự án đầu tư, trong đó có 68 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 26.609 tỷ đồng và 31 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 511,23 triệu USD. Trong đó:

   - Ngoài KCN: Thu hút được 63 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 26.453 tỷ đồng; 5 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 270,28 triệu USD (Trong tháng có 02 dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đăng ký giảm trừ là 40 tỷ đồng).

   - Trong KCN: thu hút 5 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 156 tỷ đồng; 26 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 240,95 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.216 dự án đầu tư, trong đó có 925 dự án đầu tư trong nước và và 291 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 80.087 tỷ đồng và 3.480,2 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 897 dự án, trong đó có dự án 93 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 904,86 triệu USD và 818 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 72.671,7 tỷ đồng).

Phòng KTĐN