DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183108
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 544
  • Trong tuần: 5579
  • Trong tháng: 440489
  • Trong năm: 2714441
Trang chủ

KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2018 ( 14:02 | 19/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị sô 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Khung hướng dẫn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan: Cục Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiếm xã hội, Cục Thống kê tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Công văn 1293/SKHĐT-VP của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

(Ấn vào từng mục để tải về).

Phòng TH,QH