DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169839
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 973
  • Trong tuần: 21349
  • Trong tháng: 427220
  • Trong năm: 2701172
Trang chủ

Đề nghị công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non theo hình thức xã hội hoá. ( 15:18 | 21/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1544/UBND-KGVX ngày 12/5/2017 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND các huyện, thành phố quy hoạch, lựa chọn vị trí, diện tích đất để kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non theo hình thức xã hội hóa.

    Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBND các huyện rà soát các vị trí thích hợp và các quy hoạch có liên quan để lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Đến nay, có 3 huyện (Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang) và thành phố Bắc Giang có văn bản đề xuất, các huyện còn lại chưa có đề xuất. Căn cứ đề xuất của các huyện, thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lập Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non theo hình thức xã hội hóa với 15 vị trí kêu gọi đầu tư trên địa bàn 04 huyện, thành phố.

  Chi tiết tại file đính kèm./.

Phòng KTĐN