DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169868
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1002
  • Trong tuần: 21378
  • Trong tháng: 427249
  • Trong năm: 2701201
Trang chủ

Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay ( 13:39 | 25/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Luật Đầu tư công được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 là bước tiến lớn trong việc hoàn thiện thể chế về quản lý đầu tư công, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình xây dựng, quản lý kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

   Căn cứ vào Luật đầu tư công, Chính phủ ban hành các Nghị định cụ thể hóa các nội dung và lần đầu tiên chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo từng nguồn vốn để triển khai thực hiện, đây là cải cách lớn nhất trong hoạt động đầu tư công của nhà nước.
   Việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh được thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch đầu tư công trung hạn xây dựng đã được gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, đề án tái cơ cấu kinh tế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Bố trí vốn đã tập trung hơn, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, từng bước thực hiện tái cơ cấu đầu tư công của tỉnh.
   Đến nay, Kế hoạch đầu tư công cấp tỉnh đã được rà soát nhiều lần (4 lần); tổng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 của tỉnh dự kiến là 11.350 tỷ đồng, gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 2.836,9 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu Trung ương 1.681,7 tỷ đồng, vốn các chương trình MTQG 1.221,6 tỷ đồng, vốn TPCP 1.011,6 tỷ đồng, vốn ODA 1.138,2 tỷ đồng và vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết, hỗ trợ nhà ở cho người có công, ngân sách tỉnh bổ sung là 2.345 tỷ đồng; dự phòng (10%)  1.114,8 tỷ đồng. Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Quyết định giao vốn đầu tư công trung hạn đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn ODA, vốn ngân sách Trung ương cho đối ứng ODA và hỗ trợ người có công; còn lại các nguồn vốn khác chưa có quyết định giao.
   Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư công trung hạn, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc và cần thiết phải có một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:
+ Về những khó khăn, vướng mắc:
   Luật Đầu tư công mới được ban hành, kế hoạch đầu tư công trung hạn lần đầu được triển khai lập, nhiều nội dung lần đầu được thực hiện, thời gian xây dựng kế hoạch quá gấp, do vậy quá trình xây dựng kế hoạch gặp nhiều khó khăn, lúng túng, nhất là chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương. Đối với 02 chương trình MTQG triển khai rất chậm, đến tháng 12/2016 mới ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP hướng dẫn về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư công đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 để áp dụng, triển khai thực hiện và ngay trong Nghị định 161/2016/NĐ-CP quy định áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án phải có đóng góp của nhân dân là chưa phù hợp với thực tế của Chương trình, nhiều công trình thực hiện Chương trình 135, mặc dù không có sự đóng góp của nhân dân vẫn có thể giao cho cộng đồng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ủy ban Dân tộc và mang lại hiệu quả.
   Cơ chế phân bổ nguồn vốn chưa rõ ràng dẫn đến khó khăn trong việc lập danh mục, thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu Trung ương, vốn TPCP, ODA không rõ ràng về mức vốn hỗ trợ, dẫn đến tình trạng các địa phương đề xuất nhiều dự án lên Trung ương với hy vọng được thẩm định, phân bổ nhiều hơn.
   Thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư công còn bất cập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức thẩm định tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương, TPCP, ODA, nhưng thực tế số dự án của các địa phương quá nhiều dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, nhiều dự án khởi công năm 2016 phải phê duyệt đầu tư trước ngày 31/10/2015 nhưng đến sát ngày này mới được các Bộ thẩm định nguồn vốn; còn đối với 02 chương trình MTQG đến nay vẫn chưa có báo cáo thẩm định nguồn vốn để hoàn chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư.
   Đối với quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ hỗ trợ đầu tư vốn Trung ương cho các dự án có quy mô nhóm B trở lên là chưa thật sự phù hợp đối với một số ngành, lĩnh vực; dẫn đến một số dự án trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn có thể lập với quy mô nhóm C đã cơ bản đáp ứng nhu cầu, nhưng để được hỗ trợ vốn Trung ương phải nghiên cứu xây dựng với quy mô nhóm B trở lên (một số dự án hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, cải tạo, nâng cấp, cứng hóa một số tuyến đê, xây dựng các trường, trung tâm dịch vụ việc làm …).
   Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu Trung ương dự kiến phân bổ cho tỉnh giảm quá nhiều, số vốn được dự kiến thông báo ban đầu là 2.898 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay thông báo lại chỉ còn 1.681 tỷ đồng (giảm 1.217 tỷ đồng), do vậy một số dự án đã được thẩm định nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư phải tạm dừng thực hiện do không bố trí được vốn hoặc có dự án phải điều chỉnh, cắt giảm quy mô đầu tư cho phù hợp với cân đối nguồn vốn, dẫn đến việc đầu tư dài trải, hiệu quả đầu tư bị ảnh hưởng.
   Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát và giao vốn chậm, đến nay, nhiều nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vẫn chưa được giao, dẫn đến khó khăn trong công tác giao và tổ chức thực hiện kế hoạch ở địa phương.
   Nguồn thu chưa đưa vào cân đối ngân sách ở các cấp, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất không ổn định, phụ thuộc vào thị trường bất động sản, do vậy rất khó khăn ở khâu xác định nguồn vốn để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn.
+ Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:
   Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong giai đoạn, theo đó trong thời gian tới các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:
   (1) Các Sở, ngành, địa phương phải hết sức quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm, chủ động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tăng cường công tác tập huấn triển khai thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; nhất là đào tạo, bồi dưỡng đối với những cán bộ trực tiếp được giao xây dựng kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công.
   (2) Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn luật cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhất là các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đối với các Chương trình MTQG theo cơ chế đặc thù nhằm đơn giản hóa về trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
   (3) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để tạo nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án ĐTXD công trình Khu số 1, 2 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295; Khối điều trị nội trú, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang...
   (4) Sau khi có các quyết định giao vốn của Trung ương, phải triển khai ngay việc giao kế hoạch đầu tư công ở các cấp để các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện các chương trình, dự án.
   Đối với các Chương trình MTQG, phải sớm hoàn thiện các thủ tục đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ/CP hướng dẫn về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư công đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 để giao kế hoạch và triển khai thực hiện.
   Đối với kế hoạch đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất ở cấp tỉnh, huyện, xã, cần dự kiến, xác định chính xác nguồn vốn để giao và triển khai thực hiện kế hoạch, ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng XDCB ở cấp huyện, cấp xã.
   (5) Tổ chức rà soát, cắt giảm quy mô đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn trong giai đoạn 2016-2020; hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.
(   6) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho các địa phương trong việc thực hiện các khâu, các bước trong công tác đầu tư xây dựng. Chú trọng công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.
   (7) Đề nghị Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về Luật Đầu tư công, nhất là việc phân cấp cho địa phương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương thuộc các Chương trình mục tiêu và Chương trình MTQG; tính toán, xác định tổng số vốn giao theo từng nguồn vốn và giao cho tỉnh được lựa chọn, đề xuất các dự án phù hợp, hiệu quả ở các ngành, lĩnh vực cần thiết, cấp bách, địa phương sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện theo đúng mục tiêu của Trung ương và việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư; xem xét cho hỗ trợ đối với các dự án nhóm C để triển khai quy mô dự án phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương.
   Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chất lượng công tác xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trong thời gian tới sẽ được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 đã đề ra./.
 

Nguyễn Thị Đến - Phòng TH,QH