DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183532
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 968
  • Trong tuần: 6003
  • Trong tháng: 440913
  • Trong năm: 2714865
Trang chủ

Tập huấn công tác thực hiện dự án PPP ( 16:59 | 31/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một trong những hình thức đầu tư được ghi nhận trong Luật Đầu tư 2014 và được quy định chi tiết trong Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì đây là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

   Nhằm cung cấp thêm những kiến thức và thông tin liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư PPP trên địa bàn tỉnh, ngày 29/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tập huấn đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Thành phần dự tuấn huấn bao gồm Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và hơn một trăm cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; cán bộ của các Ban quản lý công trình xây dựng của tỉnh; cán bộ các phòng Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế- Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của các huyện thành phố; cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng của một số nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh quan tâm đến việc đầu tư các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

   Tại Hội nghị này, các đại biểu được đồng chí Trần Việt Dũng, Chánh Văn phòng PPP của Cục Đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 15/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về  đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Nghị định số 30/2015/NĐ- CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Việt Dũng cũng nêu lên những sai sót phổ biến khi thực hiện đầu tư theo hình thức PPP ở một số địa phương, đơn vị để các đại biểu có thể rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện ở đơn vị mình.

Đ/c Trần Việt Dũng, Chánh Văn phòng PPP của Cục Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 15/2015/NĐ- CP

   Trong khuôn khổ của Hội nghị, có rất nhiều ý kiến thắc mắc, chia sẻ của các đại biểu về những vấn đề phát sinh khi thực hiện mà các quy định của pháp luật còn chưa rõ ràng hoặc chưa thông nhất.

   Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của  Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Cục Đấu thầu đã dành cho tỉnh Bắc Giang nói chung và ngành kế hoạch đầu tư nói riêng. Đồng chí cũng biểu dương sự quan tâm tham gia tập huấn của đại diện các đơn vị, đánh giá cao sự đóng góp ý kiến, tinh thần thảo luận, trao đổi của đại biểu và mong muốn, sau Hội nghị này, các đơn vị sẽ tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Hoàng Văn Quyết - Phòng ĐT,TĐ&GSĐT