DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183458
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 894
  • Trong tuần: 5929
  • Trong tháng: 440839
  • Trong năm: 2714791
Trang chủ

Hội nghị "Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)" ( 09:57 | 26/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Công văn số 212-CV/ĐU ngày 28/6/2017 của Đảng ủy CCQ tỉnh; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt,  triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)" trong ngày 25/7/2017 tại Hội trường Sở. Tham gia hội nghị có toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ và các đoàn thể, quần chúng trong cơ quan.

   Tại hội nghị, báo cáo viên là đồng chí Lê Văn Đông - Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân đã trình bày, nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng, gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tất cả đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã  đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

    Việc triển khai, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng đã giúp cấp ủy sở tổ chức và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong toàn thể cơ quan; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tinh trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan./.

N.T