DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28762447
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 641
  • Trong tuần: 16137
  • Trong tháng: 334055
  • Trong năm: 1293780
Trang chủ

Nghị định 88/2017/NĐ-CP - Sửa đổi đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức ( 11:13 | 01/08/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi bình xét thi đua, khen thưởng (hiện hành chỉ nêu tiến hành trong tháng 12 hàng năm).

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó:

   Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 về Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức như sau:

   “2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

   Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định”.

   Nghị định 88/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

   Đánh giá CBCC trước khi bình xét thi đua, khen thưởng

   Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

   Theo đó, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi bình xét thi đua, khen thưởng (hiện hành chỉ nêu tiến hành trong   tháng 12 hàng năm).

    Ngoài ra, Nghị định 88 còn quy định bỏ tiêu chí “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi:

  • Phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và;
  • Phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

   Bỏ bớt 01 tiêu chí đánh giá viên chức từ 15/9/2017

   Đáng chú ý là tiêu chí phân loại, đánh giá viên chức đã được đơn giản hơn. Cụ thể:

   Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý):

   Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

  Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

   Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý)

   Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

   Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

   Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

   Như vậy đã BỎ đi tiêu chí “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi đánh giá viên chức ở 02 mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.